İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-03-20
İngilizce

      
Darwinizm, dünya tarihinin en büyük kitle aldatmacasıdır. Bilimi kullanarak ortaya atılmış olan bu sahte teori, tek bir tane bile bilimsel delille desteklenmemiştir. Fakat buna rağmen bu aldatmaca, sahte fosiller ve yoğun demagoji yöntemi ile bütün dünyada yaygınlaştırılmış, okul kitaplarına girmiş, üniversitelerde zorunlu ders olarak öğretilmiştir. Dünyanın en tanınmış bilimsel dergi ve yayınlarında adeta kesin bir gerçekmiş gibi bu aldatmacanın propagandası yapılmıştır. İşte bu, 150 yıldır tüm dünyaya egemen olan Darwinist diktatörlüğün sistemli faaliyetinin bir sonucudur. Darwinist diktatörlüğün sindirme yöntemi ise genellikle şu yöntemle olur:

     Bir bilim adamı, oldukça uzun bir eğitim alır, emek verir, çaba gösterir, fedakarlık yapar ve sonucunda kitaplar dolusu bilgiye sahip uzman bir kişi haline gelir. Ona yıllarca en iyi okullarda, onun “bilim adamı” olabilmesi için inanması şart olan bir bilgi öğretilmiştir: Evrim. Henüz çocukluk yaşlarında hayali maymun atalarının resimlerini görmüş, sahte kafatası resimlerinden bu canlılardan evrimleştiğini zannetmiş, sahte fosil resimlerinden canlıların birbirlerinden ara geçişlerle türediğine inanmıştır. Ona, “evrimin delilleri var” denilmiş ve önüne yine resimler konmuştur. Sudan karaya adımını atmak üzere olan garip canlılar, uçmaya hazırlanan garip bir dinozor bu sahte geçişin delilleri olarak sunulmuştur. Aklına hiçbir zaman bu hayali ara canlıların gerçek fosillerini görmek gelmemiştir. Darwinistlerin neden tek bir tane bile ara fosil getirip önüne koymadıkları, neden yalnızca sahtekarlık yaptıkları, neden fosilleri sakladıkları konusu üzerinde pek kafa yormamıştır. Çünkü aldığı eğitim boyunca, çocukluk yıllarından itibaren ona tek bir şeyin telkini verilmiştir: “Evrime inanmak zorunludur”, “buna karşı olan tüm fikirler reddedilmelidir”.

 

     Zamanla bu kişi Darwinizm’e karşı gelmemesi gerektiğini de öğrenecektir. Etrafında Darwinist diktatörlüğün geniş bir hakimiyetinin olduğunu görecek, hatta bir süre sonra bu sapkın diktatörlüğün bütün dünyaya egemen olduğunu, devletlerin desteğini aldığını anlayacaktır. Etrafında Darwinizm’e karşı çıkmaya yeltenenlerin sindirildiğini, işlerinden çıkarıldığını, eğitmenlerinin kendisine Darwinizm dışında bir şey anlatamadıklarını fark edecektir. Ve kafasında Darwinizm’in sahtekarlık olduğuna dair inanç oluşmuş olsa da, bunu hiçbir zaman sorgulamaması gerektiğini anlayacaktır. Çünkü bir bilim adamı olmak istiyorsa, Darwinist diktatörlüğün dediğini yapmalıdır.

     Bir bilim adamı olup, uzman kişi vasfına ulaştığında, bilim çevreleri tarafından tanınıp övgüyle karşılandığında, bilim dergilerinde sürekli boy gösterdiğinde, konferanslara, panellere, toplantılara davet edilip geniş çevreler tarafından desteklendiğinde ve ciddi anlamda iyi bir kariyer edindiğinde ise, artık bazı şeyler için çok geç olduğunu düşünür. Darwinizm’in sapkın bir teori olduğunu, tek bir tane bile delille desteklenmediğini, bir sahtekarlık ürünü olduğunu ve bir pagan dini şeklinde kitlelere yaygınlaştırılmış olduğunu elbette ki anlamıştır. Şu anda ilkokul çocuklarının bile rahatlıkla anladığı bu gerçeği bir bilim adamı olarak anlamaması mümkün değildir. Kariyeri boyunca sürekli olarak bu sahte teorinin savunuculuğunu yapmak zorunda kalmıştır. Darwinist diktatörlüğün baskısı karşısında kariyerini koruyabilmek amacıyla başka çaresi olmadığını düşünmüştür. 30 yıl boyunca evrimi anlatmış, kitaplarında yazmış, bu konuda nutuklar atmış, konferanslar vermişken bir anda bunun bir aldatmaca olduğunu kabullenmek zor gelir. Bunu yaparak tüm kariyerini reddedeceğini ve Darwinist diktatörlük tarafından dışlanacağını düşünür. Darwinizm’i savunmakla büyük bir hata yaptığının çok iyi farkındadır ama Darwinist diktatörlüğün baskısı altında bir yalanın savunuculuğunu yapmayı mecburen sürdürür.

     Şu anda dünyada neredeyse bütün bilim adamları aynı durumdadır. Özellikle Yaratılış Atlası ile milyonlarca yaşayan fosilin sergilenmiş olması, yeraltından çıkan 100 milyon fosilin Darwinizm’i reddetmiş olması ve TEK BİR ARA FOSİLİN OLMADIĞI gerçeğinin ortaya çıkması karşısında bilim adamlarının evrim sahtekarlığını görmemiş olmaları imkansızdır. Bilim adamı, eğer önyargılı değilse, gerçek bir bilim adamıysa, bilimsel delillere bakarak hareket ediyorsa, İŞTE, BİLİMSEL DELİLLER ORTADADIR. Böyle bir bilim adamının Darwinizm’e inanması artık imkansızdır.

     Bunu gören bir bilim adamının, BİR YALANI SAVUNUP DURMAKTANSA, dürüstlükle gerçekleri savunması en doğrusudur.

     Bunu gerçekleştiren çok belirgin örnekler olmuştur. Örneğin Anthony Flew yıllarca ateizm propagandası yapmış, sayısız kitap ve konferansı bu inancı doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Ateizmin ve Darwinizm’in ateşli bir savunucusuyken, karşı karşıya kaldığı bilimsel gerçeklere biraz dikkatli baktığında yeryüzündeki hiçbir şeyin tesadüfen var olamayacağını, bir amaç üzerine yaratıldıklarını ve her yaratılanda bir mucize olduğunu görerek Yüce Rabbimiz’e iman etmiştir. İnsan Genomu Projesi direktörü eski Darwinist ve ateist Francis Collins de bu konuya bir başka örnektir. İncelediği DNA’ya biraz daha yakından, dürüstçe, önyargısız ve akılcı bakması Allah’a iman etmesi için yeterli olmuştur.


Anthony Flew


Francis Collins

     Allah kuşkusuz ki gerçekleri gören ve Kendi yoluna yönelen herkesi korur. Dünya çapında şu anda güçlü gözüken Darwinist diktatörlük de Allah’ın kontrolü altındadır. Zamanı geldiğinde –ki bu çok yakındır– bu diktatörlük tamamen yıkılacak, yok olacaktır. Gücün, kudretin tümü Allah’a aittir. İşte bu nedenle gerçekleri görmüş olan sağduyulu bilim adamları, yıllarca Darwinizm’i savunmuş olsalar da, çok geç demeden, mutlaka vicdanlarına göre hareket etmeli ve bu köhne teoriyi terk etmelidirler. Bir yalanı, yalan olduğunu bile bile savunmak ve genç beyinlere bunu öğretmek vicdansızca bir harekettir ve bunun sorumluluğu çok büyük olabilir. Asıl erdem, bir hatadan dönmek ve gerçeği bilerek, gerçeği öğreterek vicdan rahatlığıyla yaşamaktır.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.