İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-03-16
İngilizce

İngiltere’de bir anket düzenlendi. Anket sonucu Darwinistler açısından şok ediciydi. Darwin’in kendi memleketinde, Dawkins’in Darwinizm ve ateizm propagandasını en yoğun yaptığı yerde –İngiltere’de– evrim teorisine inananların oranı yalnızca %25 çıktı. İngiltere’nin en tanınmış gazeteleri hemen bunu manşetlerden haber yaptılar. Bu önemli ve şaşırtıcı gelişme, Darwinistler açısından adeta bir şoktu. Darwinizm’in yenilgisinin en büyük ilanıydı.  

 

2 Şubat 2009 tarihli Guardian gazetesi internet sitesinde, ülke çapında yapılmış olan anket sonucu şu şekilde haber verilmişti: “Darwin’in evrim teorisine İngilizlerin yalnızca %25’i inanıyor”. Gerçek anket sonuçlarını yansıtan bu başlık, birkaç saat içinde değiştirildi.

 Bu yenilginin manşetlerden duyurulması Darwinist diktatörlük için kabul edilemez bir şeydi. İşte bu sebeple söz konusu yayınlarda verilen bu haberin başlığı, birkaç saat içinde alelacale değiştirildi. Verilen yeni haberde Darwinizm’e inananların oranının çok az olduğu artık zikredilmiyordu. Anket sonuçları çarpıtıldı. Bir boşluk anında insanlara duyurulmuş olan gerçek haber, bir anda şekil değiştirdi. İnsanlar, bir kez daha, Darwinist diktatörlüğün etkisiyle aldatılmışlardı.

Olay bununla da bitmedi. İngiltere’deki bu anket sonucunun ağırlığı oldukça fazla gelmiş olacak ki, Darwinistler bu durumu örtbas edebilmek için çok geçmeden başka bir yönteme başvurdular. “Yeni bir anket düzenledik” dediler. 2000 kişi arasında yaptıklarını iddia ettikleri anketin sonucunu basına verdiler. Darwinist diktatörlüğün etkisi altında olan İngiliz basınındaki manşetler hızla değişmişti. İngiliz halkı 2000 kişilik bu sahte anket sonucunda “evrimci” ilan edilmişti.

Oysa bu, tüm dünyayı etkisi altına almış olan ve insanları yıllarca aldatmış olan Darwinist diktatörlüğün kirli bir oyunuydu.

Yapılan bu entrikalar, Darwinizm propagandasını yaymaya çalışan bu karanlık diktatörlük için eskiden etkili yöntemlerdi. Eskiden Darwinistler hayali maymun atalarının resmini çizer, soyu tükenmiş mükemmel komplekslikteki canlıların fosillerini bulup bunlara sözde ara fosil der, koskoca bir ülkenin evrimci olduğunu iddia ederler ve insanlar da onlara inanırdı. Çünkü gerçek bilimsel deliller Darwinistler tarafından itina ile saklanıyor, Darwinizm’in bir yalan olduğunu kimse bilmiyordu. İnsanlar müzelerde gördükleri hayali at serilerini, okul kitaplarında okudukları sanayi devrimi kelebeklerini gerçek zannediyor, daha fazlasını bilmedikleri için bununla ikna oluyorlardı. Darwinist diktatörlük ne derse o oluyordu.

Fakat bir anda Darwinistlerin hiç beklemedikleri bir şey oldu.

DARWİNİST DİKTATÖRLÜK KOSKOCA BİR DARBE YEDİ; YARATILIŞ ATLASI İLE...

Bir anda itina ile saklanan fosiller ortaya çıktı. YARATILIŞI İSPAT EDEN TAM 100 MİLYON FOSİL VARDI. Bunların tümü mükemmel, kusursuz, kompleks canlılara aitti ve büyük bir kısmı yaşayan fosillerdi. İnsanlar anladılar ki bugün bir kaplan nasılsa, 50 milyon yıl önce de aynı. Bir mürekkep balığı bugün nasılsa, bundan 100 milyon yıl önce de aynı. İnsanlar canlıların evrimleşmediğini anladılar. Ve insanlar, TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMADIĞINI da anladılar. En önemlisi, insanlar ALDATILDIKLARINI anladılar. Bilimsel gerçekler gözlerinin önündeydi. Artık aksi bilimsel deliller getirmedikçe insanları ikna etmenin bir yolu yoktu. Hiçbir zaman gerçek bilimsel delil getiremeyecek olan ve bu nedenle tek yolu propaganda olan Darwinizm ortada kaldı, terk edildi.

Demagoji ve propaganda eskiden Darwinizm’in etkili yöntemleriydi. Ama artık bu devir bitti. Artık bilinçlenmiş, bilimsel delilleri görmüş halk üzerinde bunların hiçbir etkisi olmuyor. İnsanlar, kitleler halinde evrimi terk ediyor ve Allah inancına yöneliyorlar. Bu artık bütün milletlerde çok açık ve güçlü delillerle kendisini gösteriyor. Darwinist diktatörlüğün paniği bundan olsa gerek, artık çaresizler.

Darwinizm kesin ve büyük bir yenilgiye uğramıştır. Yerle bir olmuş, yok olmuştur. İnsanları cahil ve küçük gören Darwinist sistem, artık insanları daha fazla aldatamayacağını anlamıştır. Darwinist diktatörlüğün tuzaklarına artık kimse düşmemektedir. İstedikleri kadar propaganda yapsınlar artık dünyada kimse gerçek anlamda Darwinizm’e inanmamaktadır.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.