İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2009-01-20
İngilizce


Bugünlerde İngiltere’de 800 kadar otobüsün üzerinde yer alan afişler, yıllardır Darwinist lobi ve onun destekçileri tarafından örtbas edilmeye çalışılan bir gerçeği tüm açıklığıyla ilan etti: DARWİNİZM İNSANLARI ATEİZME SÜRÜKLER. Başlıca destekçiliğini Darwinist ve ateist Richard Dawkins’in yapmış olduğu otobüs afişleri, bunun en önemli kanıtlarından birini teşkil etmektedir.

Darwin"in akıl ve bilim dışı görüşü, dünya üzerindeki yaşamın tüm varlığının ve çeşitliliğinin, (Allah’ı tenzih ederiz) Allah"ın yaratmasıyla değil, rastgele ve gelişigüzel süreçlerin sonucunda meydana geldiğini ileri sürer. Buna göre DARWİNİZM’DE BİR AMAÇ, AKIL, HEDEF BULUNMAMAKTADIR. Darwinizm’de, tüm varlıkları var eden, onları çeşitlendiren, onları olağanüstü derecede mükemmel ve kusursuz kılan güç, her nasılsa “tesadüflerdir”. Darwinizm’in amacı, tesadüfleri ilah edinerek, Yaratılış fikrini ortadan kaldırmaktır. Maddenin mutlak varlığını savunan materyalist inancı temel alan Darwinizm; canlı varlıkların yoktan yaratıldıklarına, insanı insan yapan ruhun metafizik varlığına ve varlıkların Yüce Allah’ın İradesi ve Kontrolü altında olduğu gerçeğine karşı mücadele amacıyla ortaya çıkmış sapkın bir dindir.

Bir kısım evrimciler bu gerçeği örtbas etme çabasındadırlar. Bunun amacı şudur: Onlar, içinde bulunduğumuz yüzyılda Darwinizm’in dünya üzerinde mutlak çöküşe doğru gittiğinin farkındadırlar. Bu nedenle, Darwinizm’in tekrar dünya çapında etkin olabilmesi için farklı çevreleri kendilerine çekme ve sapkın Darwinizm ideolojisini ılımlı gösterme peşindedirler. Öyle ki, bunu yaparken “din ve evrim çelişmez” mantığını dahi ortaya atabilmiş ve insanlara, evrime inanmanın Allah’ın varlığını reddetmek anlamına gelmeyeceği telkinini vermişlerdir.

Oysa bu, BÜYÜK BİR YALANDIR.

DARWİNİZM, ALLAH İNANCINI KESİN OLARAK REDDEDER. Darwinizm, Allah’ı inkar için ortaya atılmış olan ve bu yönde propaganda yapan sahte ve son derece tehlikeli bir ideolojidir. Bu sapkın ideolojiyi Allah inancı ile bağdaştırmaya çalışmak, Darwinistlerin çirkin tuzağına düşmek anlamına gelir ki, bunun Allah inancına karşı Darwinizm’i savunmak dışında bir başka anlamı yoktur.

Bazı Darwinistler ise, Darwinist ideolojinin kesin olarak Allah’ı inkar için ortaya çıktığını ve insanları ateizme sürüklediğini açık açık ifade etmekten çekinmezler. Bunlardan en tanınanı, şu günlerde otobüs afişleri konusu ile de gündemde olan ateist Richard Dawkins’dir. Darwinist inancın insanları ateizme sürüklediğine dair Dawkins’in itirafları şu şekildedir:

 “Beni bunun şahidi, bu konunun avukatı gibi görüyorlar. Ve bana soruyorlar ‘Dr. Dawkins, evrime olan inancınız, evrim üzerine çalışmalarınız sizi ateizme mi döndürdü?’ diye. Buna ‘evet’ demek zorundayım. ...Benim gibi insanlar evrim lobisi için kötü haber gibidirler. Oysa ben bu konuda, bu alanda konuşan kişilerin hepsinden çok daha açık sözlü ve dürüstüm.

“Darwin, entellektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır.” 2

“Türlerin Kökeni kitabından önce ateist olmak oldukça zordu.”
Cornell Üniversitesinden evrimci William Provine, evrim teorisinin beş önemli sonucu olduğunu ve Darwin’in de bunları çok iyi anlamış olduğunu belirtir. Bu 5 sonuç şöyledir:
•    (Allah’ı tenzih ederiz) Hiçbir tanrının varlığına ihtiyaç yoktur.
•    Ölümden sonra hayat yoktur.
•    Etik değerler nihai olarak her türlü temelden yoksundur.
•    Hayatın nihai olarak hiçbir anlamı yoktur.
•    İnsanın özgür iradesi diye bir şey yoktur.
American Association for the Advancement of Atheism (Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği) başkanı Charles Smith ise bu konuyu şöyle özetler:
"Evrim, ateizmdir." 4
Şimdi artık Darwinizm’in ateizm anlamına geldiği, İngiltere sokaklarında dolaşmakta olan 800 otobüs ile de belgelenmiş durumdadır. Üzerlerindeki afişlerle ateizm propagandası yapan bu otobüsler, Darwinizm’in insanlara ne getirmiş olduğunu açıkça anlatmaktadır. Richard Dawkins, bu kampanyanın en büyük destekçisi olarak, yoğun Darwinizm propagandasını açık şekilde yoğun ateist propagandaya dönüştürmüş durumdadır. Çünkü BU İKİ İNANÇ BİRBİRİNİN DESTEKÇİSİDİR.

Şimdi artık bu açık delillere ve açık itiraflara rağmen, sapkın Darwinizm ideolojisini zararsız göstermeye çalışmak, “Darwinizm ile mücadeleye ne gerek var” diye düşünmek, din ile evrim çelişmez yalanına kanarak bunun propagandasını yapmak büyük bir aldanıştır. Bunu savunan insanlar, DARWİNİSTLERİN OYUNUNA GELMİŞLERDİR. Farkında olmadan Darwinizm’in ve en önemlisi ateizmin savunuculuğunu yapmaktadırlar. Farkında olmadan, Allah’ın dini ile mücadele edenlere destekçi olmaktadırlar. Yüce Allah Müslümanları bu önemli tehlikeye karşı uyarır:
Kendi nefislerine ihanet edenlerden yana mücadeleye girişme. Hiç şüphesiz Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez. (Nisa Suresi, 107)
İşte bu nedenle, Allah’tan korkan vicdanlı bir insanın üzerine düşen, bu büyük belanın farkında olarak yaşamak ve bu sapkın fikir sistemi ortadan kalkıncaya kadar Allah adına mücadele etmek olacaktır. Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirir:
Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur"an"la) büyük bir mücadele ver. (Furkan Suresi, 52)
1 Expelled “No Intelligence Allowed” Movie, Ben Stein
2 The Blind Watchmaker s. 6
3 http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/richard-dawkins-you-ask-the-questions-special-427003.html 
4  H. Epoch, Evolution or Creation, (1988), s. 148-149

 İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.