İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2008-10-27
İngilizce

Yüzyıllar boyunca biyoloji, fizik, kimya, biyokimya ve bunlar gibi hemen her bilim dalında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bunlar zaman içinde bilimsel verilerle doğrulanır veya yanlışlanır. Bilimsel teoriler bu şekilde bilimsel gelişmelere yön verir.

Fakat konu evrim teorisi olduğunda, bu teori ile ilgili olarak bütün kurallar farklıdır. Teori, bilimsel veriler üzerine bina edilmemiştir. Çarpık bir ideoloji üstüne kurulmuştur. Canlıları Allah’ın yarattığını kabul etmek istemeyenler Yaratılış gerçeğine kendi istekleri doğrultusunda bir alternatif getirmeye çalışmışlardır. Bir başka deyişle Darwinizm, evrimcilerin, Allah’ı inkar etmek için seçtikleri düzmece bir dindir.

İşte bu nedenle Darwinizm’in kabulü ve yaygınlaştırılmasındaki yöntemler her zaman gerçek bilimsel teorilerden ve bilimsel gelişmelerden farklı olmuştur. Evrim teorisini şimdiye dek tek bir bilimsel bulgu bile desteklememiştir. Teori, tam anlamıyla delilsizdir. Darwinizm’in sahte mekanizmalarının evrimleştirdiğine dair tek bir deneysel bulgu elde edilememiştir. Tam tersine elde edilen tüm bilimsel bulgular sonucunda Darwinizm tekrar tekrar yalanlanmıştır. Gelişen bilim ve eklenen fosil kayıtları halen bu teoriyi çürütmeye devam etmektedir.

Buna rağmen evrim teorisi, bütün dünyanın himayesinde yürütülmektedir. Başka hiçbir bilimsel teori, hiçbir ideolojik akım bu şekilde değildir. Hiçbiri dünyanın himayesinde koruma altına alınmamıştır, kanunlarla resmi olarak muhafaza edilmemektedir. Dileyen faşizmi, kapitalizmi eleştirebilir, tüm ideolojiler hakkında fikrini söyleyebilir, aleyhte görüş bildirebilir. Fakat Darwinizm için böyle bir şey yapabilmek mümkün değildir. Darwinizm’e herhangi bir şekilde eleştiri getirenler derhal görevlerinden alınırlar, görüşlerini bildirmeleri acilen engellenir. Kendi üniversitesinde neredeyse 20-30 yıl emek vermiş olan profesörler, Darwinizm’i eleştirdikleri an birdenbire işlerinden atılırlar. Bir devlet görevlisi, anti Darwinist olduğu anlaşıldığı anda gerekçesiz olarak işinden olur. Ders veren bir biyoloji öğretmeni evrim teorisine karşı olduğunu ne yakın çevresine ne de öğrencilerine söyleyemez. Çünkü söylediği takdirde bütün kariyerinin sona ereceğini bilir. Bu sıkı yönetim o kadar istikrarla uygulanmakta ve o kadar iyi bilinmektedir ki, Darwinizm aleyhine laf söylemek adeta suçtur. Kimse buna cesaret edemez.

İşte bu dev hegemonya nedeniyle şu anda bütün dünyada, açıkça ortada olan evrim açmazları ve Darwinist sahtekarlıklar hiçbir şekilde yüksek sesle söylenememektedir. Bunlar, üniversitelerde söylenemeyen yasaklardır! Tek bir tane bile ara fosil olmadığı söylenememektedir. Tek bir proteinin tesadüfen meydana gelmesinin matematiksel olarak imkansız olduğu ve bunun bilimsel bir gerçek olduğu söylenememektedir. Evrimi reddeden 100 milyondan fazla yaşayan fosil olduğu söylenememektedir. Yaşayan fosiller bulundukları an hasıraltı edilmekte, yok sayılmaktadır. Darwinizm adına sayısız sahtekarlık yapıldığı ve sahtekarlık anlaşılınca fosillerin alelacele müzelerden çıkarıldığı söylenememektedir. Darwinizm’in son 150 yıldır bütün dünyayı aldatan bir yalan olduğu söylenememektedir.

Çünkü Darwinizm sahte bir dindir ve bu sahte din, devletlerin himayesinde koruma altına alınmıştır.

Bu karanlık dinin büyüsünü ise ilk defa olarak Harun Yahya’nın muhteşem eseri Yaratılış Atlası bozmuştur. Bu eser, şimdiye kadar kimsenin dile getirip söylemeye cesaret edemediklerini ortaya dökmüş, Darwinizm’in nasıl büyük bir yalan olduğunu tüm delilleriyle bütün dünyaya anlatmıştır. Dünyada internet yoluyla da herkese ulaşmış ve evrim teorisini destekleyen tek bir tane bile ara fosil yokken, evrim teorisini yalanlayan 100 milyondan fazla fosilin olduğunu herkese haber vermiştir. Bu fosillerin tümünü bütün detaylarıyla sergilemiş, demagojiden uzak kesin delillerle insanlara evrim teorisinin büyük bir yalan olduğunu kanıtlamıştır. 1.5 asırdır söylenemeyenler söylenmiş, dünyanın himayesindeki bu karanlık dinin insanları sindirme yöntemleri bir anda geçersiz kılınmış, tüm yalanlar bir bir ortaya dökülmüştür. Şu anda dünyada yaşanan Darwinist paniğin nedeni budur.

Evrimciler, tüm dünyaya hükmeden, geleceğe yönelik bir aldatma planı kurmuşlardır. Bütün dünyayı hakimiyetleri altına aldıklarından bu planın mutlaka en kusursuz şekilde işleyeceğini zannetmişlerdir. Oysa onlar, düzen kurucuların en hayırlısı olan Allah’ın, tüm şeytani tuzakları yıkıma uğratıp yok edeceğini bilmemektedirler. Allah, batıl olan bu dini yerle bir etmiştir. Şimdi artık istedikleri yalanı uydursunlar, Allah’ın izniyle Darwinizm’in yeniden insanları aldatabilmesi mümkün değildir.

Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurmaktadır:

Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır. (Al-i İmran Suresi, 54)İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.