İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


150 / 2008-08-08
İngilizce

Guncel.net sitesinde 8 Ağustos 2008 tarihli ve “Neandertal adamı niçin dünyadan silindi?” başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden bilim adamlarınca gerçekleştirilen bir genetik analiz çalışması bildiriliyordu. Sözkonusu  çalışmada 250.000 ila 30.000 yıl kadar önce Avrupa ve Asya’da yaşamış olan Neandertal insanının fosillerinden elde edilmiş mitokondriyal DNA incelenmişti. Neandertal insanının fosil kayıtlarında 30.000 yıl kadar önce kaybolmasının sebebini araştıran araştırmacılar, günümüz insanı olan Homo sapiens’in genlerinin Neandertal Adamı’nın genleriyle karışmamış olabileceği sonucuna varmışlardı.

Guncel.net sitesi konuyla ilgili olarak “Günümüzden yaklaşık 30.000 yıl önce dünyadan silinen Neanderthal adamı, insanın evrimsel gelişiminin bir parçası değildi” spotunu kullanıyordu.

Bu ifade ile Guncel.net haber sitesi, insanın evrimle ortaya çıkmış bir canlı olduğunu, Neandertal insanı’nın ise bunun dışında kalmış bir sözde maymun adam olduğunu imasında bulunmaya çalışmaktadır. Okuyucuya sanki gerçekten bir evrim süreci varmış, fakat bu süreç içinde bilinmeyen bir detay keşfedilmiş izlenimi vermeyi amaçlamıştır. Bu, ellerinde evrim teorisi lehinde tek bir delil bile bulunmayan evrimcilerin yüz elli yıldır kullandıkları çok bilinen bir demagojik yöntemdir.

Oysa insanın evrimi iddiası, ele geçen bazı soyu tükenmiş maymun fosillerinin evrimci çarpıtmalarla isimlendirilmesi ile oluşturulmuş bilimdışı bir senaryodan ibarettir. Bu sahte hikayeye dair ortaya sunulan fosillerin tümünün ya maymun ya da insanlara ait olduğu kesin olarak ispat edilmiştir. Dolayısıyla Darwinistler, tüm diğer evrim senaryolarında olduğu gibi, insanın evrimi senaryosunda da tek bir delile bile sahip değildirler. İnsanın hayali evriminde atalarımız olarak gösterilmeye çalışılan türlerden Australopithecus türleri, soyu tükenmiş bir maymun türünü; Homo erectus ve sonrası ise çeşitli insan ırklarına aittir. Neandertal Adamı da daha tıknaz ve güçlü bir iskelet yapısına, günümüz insanından daha büyük kafatası hacmine sahip eski bir insan ırkıdır. Darwinist senaryoya uydurulmaya çalışılan tüm fosiller tam  canlılara aitlerdir ve gerçekte yaratılışı ispat eden birer delil hükmündedir. İnsanın evrimi senaryosunun geçersizliği hakkında buradan; Neandertal Adamı ile ilgili maymun adam iddialarının geçersizliği hakkında ise buradan daha geniş bilgi edinebilirsiniz.

Not: Bu yazı aynı zamanda aşağıdaki habere de cevabımızdır:
“Scientists map Neanderthal maternal DNA”, 8 Ağustos 2008,
http://www.abc.net.au/science/articles/2008/08/08/2328716.htm?site=science&topic=latest İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.