İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


149 / 2008-07-19
İngilizce

İhlas.net sitesinin 19 Temmuz 2008 tarihli ve “Fillerin atası Mastadon"un 100 kiloluk dişleri” başlığını taşıyan haberinde, Burdur’un Kemer ilçesinde yapılan paleontolojik kazıların sonuçları haber verildi.
 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nurfettin Kahraman başkanlığında, Sosyal Bilimler Öğretmenliği Bölümünden 12 öğrenci tarafından sürdürülen çalışmalarda, 6 ila 10 milyon yıllık mastodon fosilleriyle Hipparion ve geyik fosilleri elde edilmişti. Ancak
www.ihlas.net sitesinin gereken objektiflikten uzak bir şekilde evrimci yorumlara yer verdiği haberde; mastodon’un fillerin atası; Hipparion’un ise atın atası olduğu öne sürülüyordu.
 
İhlas.net’in bu yanılgısı, iki yüz yıldır süregelen Darwinist aldatmacanın bir başka örneğini teşkil etmektedir. Darwinistler, buldukları fosil kalıntılarının, mükemmel ve tam özellikleriyle kusursuz bir canlıya ait olduğunu ve bunun açık ve net şekilde Yaratılış gerçeğini ispatladığını anladıkları anda, onu kelime oyunlarıyla evrime uyarlamaya çalışırlar. Oysa sözkonusu bulgular ne atın ne de filin evrimle ortaya çıktığına hiçbir şekilde delil oluşturmamaktadır. Önceden evrim teorisini benimsemiş araştırmacılar canlıları sadece benzerliklerinden yola çıkarak ata-torun ilişkisi içinde ele almakta, birbirinden bağımsız türleri kendi hayallerindeki evrimsel bağlarla ilişkilendirmektedirler. Gerçekte ise tüm bu senaryoların fosil kayıtlarında hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Evrim teorisinin, canlıların aşama aşama birbirlerinden türediği iddiasını haklı çıkaracak tek bir tane bile ara fosil örneği yoktur. Fosillerin evrimi yalanlaması, evrim teorisine yüzyılın en büyük darbesini vurmuştur.

Fosil kayıtlarında evrime delil olabilecek tek bir ara fosil bile bulunamamasını açıkça dile getiren bir otorite, İngiltere’deki Doğa Tarihi Müzesi Baş Paleontoloğu Colin Patterson’dur. Patterson, kendisiyle yapılan bir ropörtajda, insanların varmış gibi gösterip anlatmayı sevdiği serilerin fosil kayıtlarında bulunmadığını söylemiştir. Patterson şöyle devam etmiştir:

"Eğer fosil kayıtlarında süreklilik için kanıt nedir diye soracak olursanız buna şöyle cevap verilmesi gerekir. Hayvanların ve de insanın fosillerinde böyle bir süreklilik yoktur. Aralarındaki bağlantı zihindedir".[1]
 
Türler arasında araformların yokluğu paleontoloji biliminin yüzyılı aşkın çabaları sonucunda ortaya koyduğu en çarpıcı gerçeklerden birisidir. Oklahoma Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümü"nden David B. Kitts, evrimin gerektirdiği ara formların yokluğunu şu sözlerle itiraf eder:
 
"Evrim türler arasında ara geçiş formları gerektirir ancak paleontoloji bunları sağlamamıştır." [2]

İhlas.net haber ajansı yetkililerinin, bundan böyle fosil bulgularını duyururken bunlara yapıştırılmak istenen evrim senaryolarının bilimsel dayanağı olmadığını hatırlamalarını diliyoruz. Böyle yaptıkları taktirde materyalizmin varoluş hikayesi olarak ayakta tutulmak istenen Darwinizm’i bilim dışı yollardan halka empoze etme oyununa gelmemiş olacaklardır. (Hipparion’un atın atası olduğu iddiasını kesin delillerle çürüten daha önce yaptığımız kapsamlı bir açıklamayı buradan okuyabilirsiniz)

 

[1]Sunderland, Ref. 7, p. 90. - http://www.answersingenesis.org/creation/v15/i3/missinglink.asp
[2]David B. Kitts (School of Geology and Geophysics, University of Oklahoma), "Paleontology and Evolutionary Theory," Evolution, Vol. 28, September 1974, sf. 467İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.