İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


60 / 2008-06-27
İngilizce
Discover dergisinin internet sitesinde, Jim Holt imzalı 27 Haziran 2008 tarihli ve “Laughter May Outlive Humans—and Even Numbers” (Kahkaha İnsanlardan Daha Uzun Yaşayabilir-Hatta Sayılar Bile-) başlıklı bir makale yayınlandı. Makalede, insanın sözde evrimsel gelecekte muhtemelen ortadan kalkabileceği, buna rağmen insanın kahkaha ve sayı sayma özelliklerinin, evrimcilerin daha sonra ortaya çıkacağını varsaydığıhayali evrimsel türlerde devam edebileceği öne sürülüyordu. Bazı istatistiksel yöntemlere dayandırılmaya çalışılan bu tahminle birlikte, bilindik Darwinist yöntem bir kez daha kullanılmış, insanın şempanzelerle günümüzden 5 ila 7 milyon yıl önce ortak bir atadan ayrıldığı öne sürülmüştü.
 
Ancak bu tamamen hayalgücü ve önyargıya dayalı bir iddiadır. Gerçekte fosil kayıtlarında insan ve şempanze soylarını zaman içinde geriye doğru izlemeyi mümkün kılarak hayali bir ortak atada buluşan serilerden eser bulunmamaktadır. Darwinistlerin bu iddiayı haklı çıkarabilmek için hayali “ortak ataya” doğru giden sayısız ara form gösterebilmeleri gerekmektedir. Fakat Darwinistler, hiçbir canlı için sunamadıkları gibi, insanın hayali evrimi için de tek bir tane bile ara form sunamamaktadırlar. Darwinistler yine demagoji ile ortaya çıkmışlardır. Laf karmaşasından başka ortaya koyabilecekleri bilimsel hiçbir dayanakları yoktur.
 
Görüldüğü gibi Holt’un bir gerçek gibi göstermeye çalıştığı insanın ve şempanzenin evrimi senaryoları fosil kanıtlarla desteklenmemektedir. İnsanın hayali soyağacında araformlar olarak gösterilmeye çalışılan türler, belirgin morfolojik farklılıklarla birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu canlılar, açık ve net özellikleriyle, ya insan ya da maymundurlar. Bunların arasında bir özellik sergilememektedirler. Australopithecus türleri, şempenzeye benzeyen soyu tükenmiş bir maymun kategorisi iken; Homo erectus’tan itibaren Homo sapiens’e kadar olan tüm fosiller de tümüyle dik yürüyen ve günümüz insanının iskeletine sahip, hiçbir ilkel özellik barındırmayan insanlara aittir. 
(daha detaylı bilgi için bkz.
http://www.darwinizminsonu.com/insanin_kokeni.html)
 
Eğer Holt, evrimci önyargılarını bir yana bırakıp kanıtları objektif bir şekilde incelerse öne sürdüğü insanın evrimi senaryosunun hayal ürünü bir yanılgı olduğunu görebilecektir. İnsan ve şempanze tesadüfi bir süreçte türeyerek ortaya çıkmamış, Allah’ın “OL” emriyle kusurca yaratılmışlardır. 


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.