İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


122 / 2008-05-01
İngilizce

Amerikan New Haven Register gazetesinde, Abram Katz imzasıyla yayınlanan ve Harun Yahya"nın Yaratılış Atlası isimli kitabında yer alan konularla ilgili çeşitli yorumların yer aldığı yazıda yanlış bilgilere ve bilim dışı yorumlara yer verilmiştir.

Öncelikli olarak şunu belirtmek gerekir ki, Abram Katz"ın yazısında Harun Yahya müstear ismini kullanan Sayın Adnan Oktar"ın Yahudilere bakış açısıyla ilgili olarak gündeme getirdiği bilgiler doğru değildir. Sayın Adnan Oktar hem eserlerinde hem de kendisiyle yapılan pek çok röportajda Yahudilerin Kuran"da "Kitap Ehli" olarak bildirilen bir topluluk olduğunu, samimi olarak iman eden tüm Yahudilere, ve elbette Hıristiyanlara, saygı duyduğunu ifade etmektedir. Sayın Oktar eserlerinde Ortadoğu"da yaşanan sorunların temelinde din ahlakına uygun olmayan ideolojiler olduğuna dikkat çekmektedir. Çözümün ise, samimi olarak iman eden Yahudilerin, Müslümanların, Hıristiyanların birbirlerine destek olarak, din ahlakını diledikleri gibi yaşayabilecekleri, özgürce varlıklarını devam ettirebilecekleri bir model oluşturmak olduğunu belirtmektedir. Kısaca Sayın Adnan Oktar"ın eserlerinde haksız yönlerini ifade ettiği, yanlışlarını eleştirdiği asla Yahudi toplumunun geneli değildir. Yahudilerin bir yurtları olması gerektiğini savunan haliyle makul bir ideoloji olan Siyonizm de değildir. Sayın Adnan Oktar"ın kitaplarında eleştirilen, Siyonizm"in dini değerleri göz ardı eden, din ahlakından ve Allah inancından uzak versiyonudur, ki bu batıl ideoloji başta Yahudilerin kendileri de olmak üzere pek çok kesim tarafından eleştirilmektedir. Hatta birçok düşünür ve siyaset bilimci tarafından da, Ortadoğu"daki şiddetin kökeninde radikal ve ateist Siyonizm"in olduğu kabul edilmektedir. Harun Yahya imzalı Gelin Birlik Olalım, Tevrat"tan Hikmetler ve Güzel Öğütler gibi kitaplar incelendiğinde yazarın bu konudaki samimi düşünceleri daha iyi anlaşılacaktır. 

Abram Katz"ın Fosil Örnekleriyle İlgili Yanılgıları

Abram Katz"ın Yaratılış Atlası"nda yer alan fosil örnekleriyle ilgili yorumları ise gerçek dışıdır ve bilimsel bulgularla çelişmektedir. Katz yazısında, evrimi destekleyen fosil örneği olmadığı gerçeğini reddetmekte, ancak bu hayali iddiasını destekleyecek tek bir örnek bile sunamamaktadır. Aslında bu, evrimcilerin sıkça başvurdukları bir taktiktir. Yazılarında, kitaplarında, katıldıkları programlarda, konuşmalarında hep sözde "evrimi destekleyen fosillerden" bahsederler, ancak ortaya somut bir örnek koymaları gerektiği zaman derin bir sessizliğe bürünürler. Nitekim, Yaratılış Atlası"nın yayınladığı günden beri, evrimcilere yapılan "Elinizde evrimi destekleyen bir örnek varsa, siz de ortaya koyun" çağrısı halen cevapsızdır.

  Abram Katz"ın memelilerin kökeni ve memelilere ait fosil örneklerinin yaşlarıyla ilgili yorumları da, bilim dışı evrimci ön yargılardan başka birşey değildir. Canlı türlerinin, uzun zaman dilimleri içinde, aşama aşama gelişerek birbirlerinden türedikleri iddiasında olan evrim teorisi, her bir canlı türü için kendi hayal güçleri doğrultusunda belirli bir yaş tespit etmiştir. Ancak bu yaş dilimleri hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, canlıların birbirlerinden türedikleri ve aşama aşama geliştikleri iddiasına dayanmaktadır. Oysa başta fosil kayıtları olmak üzere somut bilimsel bulgular, canlıların birbirlerinden türemediklerini göstermektedir. Her bir canlı türü, sahip olduğu kendine has özelliklerle ortaya çıkmakta ve soyu devam ettiği müddetçe de hiçbir değişikliğe uğramamaktadır. Diğer bir deyişle, canlılar yaratılmıştır ve evrim geçirmemiştir. Yaratılış Atlası"nda yer alan yüzlerce fosilin –ki bunlar evrimi geçersiz kılan yüz binlerce fosilden sadece bir kaçıdır- gösterdiği bu gerçeğin, bilimsel dayanağı olmayan evrimci ön yargılarla göz ardı edilmeye çalışılmasının hiçbir manası yoktur. Darwinistler, sürekli maruz kaldıkları evrimci telkinlerin etkisinden bir an olsun çıkarak, tarafsız düşünmeye ve bulguları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmeye başlarlarsa kendileri de bu gerçeği görecektir.

  Evrimcilerin Memelilerin Kökeni Konusundaki Açmazları

  Evrimciler, denizden evrimleşerek çıkan hayali birtakım canlıların sürüngenlere dönüştüğünü, kuşların da sürüngenlerin evrimleşmesiyle oluştuğunu iddia eder. Aynı senaryoya göre sürüngenler yalnızca kuşların değil, aynı zamanda memelilerin de atasıdır. Ancak bu iki canlı sınıflaması arasında çok büyük farklar vardır. Memeliler sıcakkanlı hayvanlardır (vücut ısılarını kendileri üretir ve sabit tutarlar), yavrularını doğururlar, emzirirler ve vücutları tüylerle kaplıdır. Sürüngenler ise soğukkanlıdır (ısı üretemezler ve vücut ısıları dışardaki havaya göre değişir), yumurtlayarak çoğalırlar, yavrularını emzirme gibi bir özellikleri yoktur ve vücutları pullarla kaplıdır.

Acaba nasıl olmuştur da, bir sürüngen, vücut ısısı üretmeye başlamış, bu ısıyı kontrol edecek bir terleme mekanizması oluşturmuş, pullarını tüylerle değiştirmiş ve süt salgılamaya başlamış olabilir? Evrim teorisinin memelilerin kökenine açıklama getirebilmesi için öncelikle bu sorulara tatmin edici bilimsel cevaplar bulması gerekmektedir.

Oysa evrimci kaynaklara baktığımızda, ya bu konuda ısrarlı bir sessizlik olduğunu ya da tümüyle hayali ve bilim dışı masallar anlatıldığını görürüz. Bu yüzden tanınmış evrimci Roger Lewin, "İlk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır" demek zorunda kalır.[1]

Kısacası memelilerin kökeni, diğer canlı gruplarında olduğu gibi, evrim teorisiyle hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. George Gaylord Simpson, bu gerçeği uzun yıllar önce şöyle itiraf etmiştir:

Bu, memelilerin 32 ayrı takımının hepsi için geçerlidir... Her takımın bilinen en eski ve en ilkel üyesi, bu takıma ait temel karakterlerin hepsine zaten sahiptir ve hiçbir durumda bir takımdan bir diğerine doğru ilerleyen devamlı bir gelişim bilinmemektedir. Çoğu örnekte farklılık o kadar keskin ve boşluk o kadar büyüktür ki, tüm bir takımın kökeni spekülatif ve son derece tartışmalıdır...

Ara formların bu sistemli yokluğu, sadece memelilere has değildir ve paleontologların uzun zamandır fark ettiği gibi neredeyse evrensel bir olgudur. Bu olgu, omurgalı ya da omurgasız neredeyse tüm hayvan sınıfları ve tüm takımlar için geçerlidir. Açıkçası aynı olgu, bitkilerin farklı kategorileri için de söz konusudur.[2] 

-----------------------------------

[1] Roger Lewin, "Bones of Mammals, Ancestors Fleshed Out", Science, cilt 212, 26 Haziran 1981, s. 1492
[2] George G., Simpson, "Tempo and Mode in Evolution", Columbia University Press, New York, 1944, s. 105, 107


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.