İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


33, 97 / 2007-11-01
İngilizce
  1 Kasım 2007 tarihli Nature dergisinde ve 31 Ekim 2007 tarihli National Geographic internet sitesinde yayınlanan bir haber Darwinistlerin çıkmazda oldukları yepyeni bir sorunu bir kez daha gündeme getiriyordu. Benzer yapıların farklı canlılarda milyonlarca yıl boyunca var olduğu gerçeğini...
  Moğolistan"da bulunan 165 milyon yıllık küçük bir memeli olan Pseudotribos Robustus"un fosil kalıntıları üzerinde incelemeler yapan bilim adamları, canlıdaki diş yapılarının günümüzde bulunan çeşitli memeli türlerindeki temel diş yapıları ile aynı olduğunu tespit etmişlerdir. Bu gerçek karşısında açıklamasız kalan evrimci bilim adamları, bir süredir ardına sığındıkları "yakınsak evrim" kandırmacasına bir kez daha başvurmuşlar ve dişlerin memelilerde bağımsız olarak iki kere evrimleştiği iddiasını tekrarlamışlardır. Bir başka deyişle bilindik bir Darwinist oyun Pseudotribos Robustus üzerinde bir kez daha oynanmaktadır.
  Yakınsak evrim aldatmacası, tıpkı Sıçramalı Evrim yalanı gibi, fosil kayıtlarının ortaya çıkardığı gerçeklerle yüzleşmekten kaçınan evrimcilerce oluşturulmuştur. (Fosil kayıtları canlılara ait ara formları değil, günümüzde örnekleri bulunan yaşayan fosilleri ortaya çıkarır. Sıçramalı Evrim, bu duruma bir açıklama yapma ihtiyacından ortaya atılmış bir teoridir. Ancak söz konusu duruma evrimci bir açıklama getirmekten çok, evrim tarihinde bir yüz karası olarak yerini almıştır. Sıçramalı evrim ile ilgili detaylı bilgileri buradan okuyabilirsiniz.) Yakınsak evrim aldatmacası da aynı şekilde fosil kayıtlarının ortaya çıkardığı bir gerçeğe açıklama getirebilme amacıyla ortaya atılmış bir senaryodur. Farklı canlılara ait benzer özelliklerin varlığı evrim teorisine açıkça meydan okuduğu için evrimciler bu duruma bir kılıf bulmaya çalışmış, elbette bu konuda da başarısız olmuşlardır. Çünkü yakınsak evrim modeli söz konusu iddiaya hiçbir açıklama getirmemekte, hiçbir şekilde delillendirilememektedir. (Yakınsak evrim senaryosu ile ilgili detaylı bilgi için bkz: http://www.netcevap.org/index.php?git=makale&makale_id=198 

  Yeni Fosil Üzerinde Kurgulanan Yakınsak Evrim Senaryosu Bir Aldatmacadır

  12 cm büyüklüğünde olduğu tahmin edilen Pseudotribos Robustus fosili üzerinde yapılan araştırmalar, bu canlının böcek ve bitki parçaları ile beslendiğini ve toprağı kazma ustalığına sahip olduğunu göstermiştir. Canlıda dikkat çeken özellik, günümüz memelilerinin sahip olduğu özelliklerdeki mükemmel kesici ve parçalayıcı dişlerdir. Diğer fosil bulgularında rastlanan bu gibi dişler, şimdiye dek Darwinistlerce günümüzdeki müthiş memeli çeşitliliğine doğru bir tetikleyici unsur olarak kabul edilmiştir. Ne var ki 165 milyon yıllık bu bulgu söz konusu iddiayı ortadan kaldırmıştır. Bu yüzden Darwinistler yakınsak evrim senaryosuna sığınmışlardır. Fakat bu çabaları boşunadır. Günümüz memelilerine ait güçlü bir özellik, 165 milyon yıl önce yaşamış olan farklı özelliklere sahip bir başka memeli türünde görülmektedir. 
  Darwinistlerin, bu özel dişlerin hem bu canlıda 165 milyon yıl önce, hem de günümüz memelilerinde ayrı ayrı evrimleştiğini iddia etmeleri için, söz konusu hayali evrim süreçlerinin ikisine de bilimsel açıklama getirebilmeleri gerekmektedir. Fakat Darwinizm, henüz tek bir canlının sahip olduğu tek bir özellik için bile bir açıklama getirebilmiş değildir. Darwinistlerin hiç ummadıkları bir canlıda, ummadıkları üstünlükte bir özelliğin ortaya çıkması, yeni isimlerle isimlendirdikleri evrim senaryolarıyla geçiştirilecek bir konu değildir. Evrim teorisi, daha Darwinizm"in temelini teşkil eden, canlıların birbirlerinden hayali dönüşümü gibi konularda tam anlamıyla delilsizdir. Hayatın kökenini açıklamaktan aciz olan evrim teorisi, henüz tek bir iddiasına tek bir bilimsel kanıt sunabilmiş değildir. Evrim teorisi, fosil kayıtlarından iddialarını haklı çıkaracak tek bir ara fosil örneği getirebilmiş değildir. Evrim teorisi, büyük bir kriz ve çöküş içindedir. Darwinistlerin çaresiz kaldığı durumlarda yeni ve uydurma teorilere sığınması da bu gerçeği göstermektedir.

   165 Milyon Yıllık Fosil Bir Yaratılış Harikasıdır

  Pseudotribos Robustus fosilinin bulunması ile karşılaştığımız gerçek, bu canlının tıpkı diğer tüm canlılar gibi Yaratılış gerçeğini sergilediği ve evrim teorisini yalanladığıdır. Canlı, 165 milyon yıl önce, Darwinistlerin dile getirmekten çekindikleri son derece kompleks vücut yapılarının yanı sıra günümüz memelilerinin dişlerini taşıyarak evrim teorisine büyük bir darbe vurmaktadır. Evrim teorisi, henüz diş gibi özel yapıların nasıl ortaya çıktığını açıklayamamışken, şimdi bunun hayali ikinci evrimi için de delil bulmak zorundadır. Evrim teorisi, yeni bulunan fosiller üzerine sürekli yeni teoriler üretmekte, evrimcilerin bulmaları gereken deliller her geçen gün çoğalmakta ama paleontoloji bu delillerin tek bir tanesini bile vermemektedir. Durum Darwinistlerin beklentisinin tam aksinedir; bulunan fosil örnekleri Darwinizm"i zora sokarken, Yaratılış gerçeğine sürekli olarak delil sağlamaktadır. Bu şekilde olması kuşkusuz son derece doğaldır. Çünkü yeryüzündeki tüm varlıklar, her birimizi yoktan yaratan Yüce Rabbimiz Allah"ın eserleridir. Her biri O"nun sanatını yansıtmakadırlar. Sahtekarca teoriler, propaganda yöntemleri bu gerçeğin ortaya çıkmasını asla engelleyemeyecektir.

   Sonuç:

  Darwinist kaynaklı yayınlar, ülkemizde de dünyada da sürekli olarak aynı şeyin peşindedirler. Teorilerini bilim ile değil yalan, sahtekarlık ve propaganda ile ayakta tutmaya çalışırlar. Oysa açıktır ki, evrim diye bir şey yoktur. 150 yıldır tek bir delil ile bile delillendirilmemiş bir teoriyi canlı tutmaya çalışmak boşa bir çabadır. Bilim insanlarının yapması gereken, bilimin gösteridiği gerçeklere göre yön değiştirebilmektir. Bunu yaptıklarında delillerin kendilerini Allah"ın benzeri olmayan yaratmasına götüreceğini kendileri de göreceklerdir. Nature ve National Geographic dergisinin de üstlenmesi gereken görev, bilime bu bakış açısıyla bakmak olmalıdır.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.