İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


106 / 2003-04-13
İngilizce

Bu belgeselde bilimsel olarak gerçekleşmesi mümkün olmayan senaryolar ardı ardınca gerçekleşmiş kabul edilip masallar dizisi ortaya kondu. Binbir gece masallarını aratmayan yapımda 400 milyon yıl öncesinden günümüze doğru "hayali evrimsel dönemler"in resimleri çekildi ve izleyicilere bilimsel gerçeklermiş gibi aktarıldı.

İlk başta ekranda "400 milyon yıl önce" başlığı çıktı ve "evrim göreceli olarak yakın bir zamanda denizlerden kuru topraklara çıkmıştır" masalı anlatıldı. Ancak karaya çıkan bir balığın, karada yaşamada gerekli fizyolojik sistem ve organları kör tesüdüfler sonucu nasıl kazanmış olabileceğine dair en ufak bir açıklama getirilmedi. Sadece "Hayvanlar karada yaşamak için suyu vücutlarında tutma yolları bulma gereği duymuşlardır" gibi sözde evrime amaç atfeden bilim dışı bir yaklaşım sergilendi. Evrim teorisinin iddiaları hakkında bilgisiz olduğu anlaşılan Cine-5, Darwinizm propagandası uğruna evrimcilerin iddialarını bile gözden geçirme gereği duymaksızın, kendi hayalgücünde şekillendirdiği dönüşümleri "balık istedi, oldu" gibi mantık dışı izahlarla geçiştirdi. Halbuki adı üzerinde "rastlantısal" olan mutasyonlar, organizma ne kadar isterse istesin, ne kadar ihtiyaç duyarsa duysun, ona bir yenilik katmayacak, onun için yeni bir organ inşa etmeyecektir.

Cine-5"in evrim masalları şöyle devam etti:

"350 milyon yıl önce... Dev böcekler suya dayanıklı deriler evrimleşmiştir bu da onların gezegene dağılmalarını sağlamıştır. 290 milyon yıl önce... daha çok hayvan fazla su olmadan yaşamayı öğrenmişti. Sert kabukları su kaybını engelliyordu.

140 milyon yıl önce... Sürüngenler kuşlara evrimleşmiştir. Onların suya dayanıklı yumurta tasarımları vardır. Bu da onların gezegendeki bazı düşman çevrelerde yaşamasını sağlamıştır.

Memeliler vücutlarında su tutacak şekilde evrimleşmiştir. Bazıları çölde bir hayata bile adapte olmuşlardır."

Görüldüğü gibi Cine-5"in evrim propagandası yapmak maksadıyla yer verdiği tüm bu laf kalabalığının altında en ufak bir bilimsel kanıt veya açıklama yoktur. Sürüngen pulları nasıl olup da sadece kuşlarda bulunan tüy gibi özel yapılara dönüşebilir? Nasıl olup da sürüngenlerin içi dolu ağır kemikleri uçmada ağırlığın azaltıldığı içi boş kuş kemiklerine dönüşebilir? En önemlisi kanat ve onu destekleyen kaslar nasıl evrimleşebilir? Nasıl olup de bu hayali evrim sürecinin bir noktasında, kuşa geçiş aşamasındaki sürüngenleri kaçınılmaz olarak hantallaştırarak yarım kanatlar körelmemiş olabilir; normal sürüngenlere göre dezavantajlı duruma düşen bu canlılar nasıl olup da yaşam mücadelesinde elenip ortadan kalkmamışlardır?

Cine-5"in bu sorulara verilecek yanıtı yoktur; sadece "sürüngenler kuşlara evrimleşmiştir" ya da "memeliler vücutlarında suyu tutacak şekilde evrimleşmiştir" gibi masallarla konuyu geçiştirme yoluna gitmektedir. Gerçekte memelilerin kökeni evrimcilerin asla açıklayamadıkları ve teoriye büyük darbe vuran bir konudur. Örneğin ünlü evrimci Rogen Lewin "İlk memeliye nasıl geçildiği hala bir sırdır" diyerek evrimcilerin içinde bulundukları durumu özetlemektedir. (Roger Lewin, "Bones of Mammals, Ancestors Fleshed Out", Science, cilt 212, 26 Haziran 1981, s. 1492) Ancak Cine-5 evrim teorisini kitlelere benimsetmede bilimsel bulgulara dayanmak yerine, kurbağanın prense dönüştüğü masallardaki hayalgücünü tercih ettiği için bu açmazları gündeme hiç getirmemektedir.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.