İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


39 / 2003-08-27
İngilizce
Bu belgeselde, İsrailde yaşayan bir tilki türü konu ediliyordu. Yarı-çöl bir ortamda yaşayan tilkileri doğal ortamlarında gözlemleyen bilim adamlarının sunduğu programda kuşların kökeniyle ilgili bir evrim iddiası ortaya kondu. Hırsız tilkilerin bir kuş yuvasındaki yavruları kaçırıp yediği bir sahnede, kuşların sözde evriminin sürüngenler ve dinozorlar çağı kadar eski olduğu iddia edildi. Tilkiler üzerinde araştırmalar yapan bilim adamının bu iddiasının dikkat çeken bir özelliği, evrim teorisinin bir varsayım değil de ispatlanmış, kesin bir gerçek gibi aktarılmasıydı. Ancak gerçekte kuşların evrimi iddialarını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. İfadelerin kesin yargılar şeklinde ortaya konması sadece National Geographic TVnin önyargılarından kaynaklanmaktadır. Gerçekte kuşların kökeni, evrimle asla açıklanamayan, dahası evrime ağır darbe vuran bir konudur. 
Çünkü kuşlar, ataları olduğu ileri sürülen sürüngenlerden tamamen farklı yapılara sahiptirler. Kanat, tek yönlü hava akışı sağlayan akciğer ve canlının ağırlığını azaltarak havada kalmasını mümkün kılan içi boş kemikler, sözde atalarında bulunmayan, sadece kuşlara has yapılardır. Dahası kuş kanadı ve akciğeri, çeşitli parçaların özel bir organizasyon içinde biraraya geldiği, parçalardan herhangi birinin eksik bulunması durumunda işlev görmeyecek yapılardır. İndirgenemez komplekslik ismi verilen bu özellik, tüm parçaların aynı anda, uygun organizasyonda ve kusursuz olarak bulunmasını gerektirir. Böyle bir yapının ancak yaratılışla açıklanabileceği açık bir gerçektir. İndirgenemez komplekslik, yaratılışıçok açık ve kesin bir şekilde ortaya koyduğu gibi evrim teorisine de öldürücü bir darbedir. Çünkü parçalardan biri eksik olduğu zaman, söz konusu organ işlevini yerine getiremeyen anlamsız bir hücre yığınıdır ve evrim teorisi böyle yapıların zaman içinde köreleceğini öngörür. 

İndirgenemez kompleks yapıların böyle bir körelme sürecine rağmen aşama aşama oluşmasının imkansızlığı ortadadır. Çünkü doğada, uygun organizasyonu önceden bilirmişçesine, parçaların biri hariç tümü hazır bulunsa bile bunları muhafaza edecek, eksik parçanın tamamlanmasını bekleyecek bir mekanizma yoktur. Tüm bu gerçeklere bakıldığında kuşların evrimi iddialarına destek vermenin ne kadar tutarsız bir davranış olduğu ortaya çıkmaktadır. İndirgenemez komplekslik, geçersizliği onyıllar önce ortaya çıktığı halde felsefi nedenlerle ayakta tutulan evrim teorisinin bir peri masalından farksız olduğunu kesin bir şekilde göstermiş, canlılığın kökeninin ancak bilinçli tasarımla açıklanabileceğini göstererek tüm canlıları Allah"ın yarattığı gerçeğini doğrulamıştır. National Geographic TVye bundan sonraki yayınlarında, Darwinizmin iddialarınas bağnazlık derecesinde destek vermek yerine daha objektif ve tutarlı anlatımlar izlemesini tavsiye ediyoruz.

(Kuşların Kökeni hakkında detaylı bilgi için bkz. http://www.darwinizminsonu.com/doga_tarihi_2_01.hml)İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.