İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2004-02-01
İngilizce

Animal Planet kanalındaki bu belgeselde Oliver ismiyle çağrılan ve bir dönem sıradışı bazı davranışlarıyla evrimci medyanın ilgi odağı olan bir şempanzenin hikayesine yer veriliyordu. Oliver, evrimci çevrelerce dik yürüme alışkanlığı ve içecekleri karıştırma gibi yetenekleri dolayısıyla insan ve şempanze melezi anlamına gelen "humanzee" kelimesiyle isimlendirilmişti. Oliver"dan alınan kan örnekleri üzerinde yapılan bir incelemeye dayanılarak, Oliver"ın 47 kromozoma sahip olduğunun açıklanması bu canlıya olan ilgiyi bir kat daha artırmıştı. (İnsanların 46, şempanzelerin ise 48 kromozomu bulunmaktadır)

Animal Planet ekranlarında Oliver"la ilgili gelişmeler ve bunları kuşatan evrimci iddialar aktarılırken, sürekli olarak Oliver"ın ne kadar insana benzediği, araştırmacıları ne kadar şaşırttığı veya medyada ne kadar geniş ilgi uyandırdığı gibi sansasyonel yorumlar ortaya konuyordu.

Ancak gerçekte Oliver"la ilgili ortaya konan bu gözboyayıcı tablonun bilimsel bir dayanağı yoktur. ABD"de yayınlanan ünlü Science dergisinde 1998 yılında yayınlanan " Oliver Humanzee Değil" başlıklı bir araştırma haberi aynen şu ifadelerle verilmiştir:
"Oliver isimli bir primat, dik yürüme alışkanlığını da içeren insansı niteliklere sahip olmasından dolayı, son onyıllarda yoğun dercede medya ilgisiyle karşılaşmıştı. Ancak DNA testleri nihayet Oliver"ın kesinlikle şempanze kategorisine dahil olduğunu ortaya koydu.

Oliver, California"da yaklaşık 30 yıl önce ortaya çıkışından bu yana, içecekleri karıştırmayı da içeren şempanze-dışı tavırlarıyla izleyenleri meraklandırdı. Bir kromozom analizinin belirsiz sonuçları bunun bir mutant veya hatta bir insan-şempanze melezi olabileceği yönünde spekülasyonlara destek oluşturdu.

Ama şimdi her ikisi de San Antonio"da bulunan, Trinity Üniversitesi"nden John Ely ve Texas Sağlık Bilimleri Merkezi Üniversitesi"nden Charlene Moore, American Journal of Physical Anthropology dergisinde insanlara, şempanzelere ve diğer primatlara has genetik bölgeler açısından bir kan örneğini incelediler. Sonuç? Oliver tamamen bir şempanze ." 1

Animal Planet"taki belgeselde Oliver"la ilgili bu bilimsel gelişme ancak belgeselin en sonunda ve oldukça belirsiz bir şekilde belirtilmektedir. Belgeselin büyük bölümünde Oliver"ın insana benzerlikleriyle ilgili spekülasyonların oldukça sansasyonel bir tarzda aktarılmış olduğu gözönüne alınacak olursa, bu program ile, Animal Planet"ın gözboyayıcı Darwinizm propagandalarına bir yenisini eklediği açıkça ortaya çıkmaktadır. 20 yıldan daha eski bir dönemde yapılmış bir araştırmanın -Science dergisinde de belirtildiği gibi belirsiz- sonuçlarına dayanılarak, evrimci spekülasyonları suni bir heyecan uyandırarak tekrarlamanın başka bir şekilde tarifi mümkün değildir.

Oliver"ın şempanzeden farksız olduğu 6 yıldır bilinmekte, eski analizlerin geçersizliği konusunda da bilim adamları arasında bir şüphe bulunmamaktadır. Animal Planet"ı bu tür girişimlerle Darwinizm"i yaygınlaştırma çabasına son vermeye davet ediyoruz.

1. "Oliver No Humanzee", Science , Volume 280, Number 5361, Issue of 10 Nisan 1998, sf. 207.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.