İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


39 / 2003-12-27
İngilizce

Soyu tükenmiş, iri bir canlı türü olan İrlanda geyiklerinin anlatıldığı programda, bu canlıların soylarının tükenmesine yol açan faktörler üzerinde spekülasyonlar yapıldı. Ancak söz konusu spekülasyonlar, evrimi en baştan benimsemiş bir bakış açısından yapılıyordu. Hiçbir kanıt gösterilmeksizin bu canlının evrimle ortaya çıktığı iddia ediliyordu. Programdaki anlatım, Darwinizm"e körü körüne bir bağlılık gösterir nitelikteydi. Örneğin İrlanda geyiğinin iri boynuzları ve iri bedeninin anlatıldığı bölümde şu ifade ortaya kondu:

" İrlanda geyiğinin uzmanlaşarak çok büyük boynuzları taşıyabilecek bir vücut yapısı geliştirdiği açık... Evrim olağanüstü boynuzlarını büyütmek için açık otlaklara muhtaç olan son derece uzmanlaşmış bir hayvan yaratmıştı."

Evrime yaratıcı güç atfeden bu ifadeler, National Geographic TV"nin Darwinizm"i bir inanç olarak desteklediğini açıkça ortaya koymaktadır. Programda boynuz ve beden yapılarıyla ilgili olarak ortaya konan "geliştirme" iddiası hiçbir kanıta sahip değildir. Gerçekte bir canlının kendi bedeninde herhangi bir organ geliştirmesi mümkün değildir. Bilimsel değeri olmayan bir hikayeden ibarettir.

Evrimcilerin bu gibi hikayelerinin ortak özelliği, canlıların belirli bir ihtiyacının tanımlanması ve sonra da bu ihtiyacın evrimin bazı mekanizmaları tarafından karşılanmış olduğunun varsayılmasıdır. Bu hikayelerin oluşturulmasında hep aynı yöntem izlenir. Önce bir canlıya ait bir özelliğin avantajlı yönü veya yönleri tarif edilir. Sonra bu avantajın nasıl evrimleşmiş olabileceğine dair bir senaryo uydurulur. Elbette bu şekilde üretilecek evrimci tezlerin pratikte bir sınırı yoktur. "Filin hortumu yerden yiyecek toplamada avantaj sağlar o halde filin hortumu yerden yiyecek toplamak için evrimleşmiştir" veya "zürafanın boynu yüksekteki dallara ulaşmasını mümkün kılar o halde zürafanın boynu yüksekteki yapraklara uzanmak için evrimleşmiştir" gibi... Bunlara inanmak hurafeye inanmakla eşdeğerdir.

Bu ifadelerin National Geographic TV gibi kanalların ekranlarında sık sık yer bulmasının nedeni ise, teoriyi kitlelere yaygınlaştırma amacı güdülmesidir.

(Bu gibi anlatımların bilim dışı yönüne dikkat çeken ve bunların kullanımını eleştiren önemli evrimci bilim adamları da vardır. Bu bilim dışı ifadeler ve bunlar hakkındaki eleştirileri ele alan bir yazımızı buradan okuyabilirsiniz)

National Geographic TV yetkililerine materyalist önyargılarını terk etmelerini ve yaşamın gerçek kökeninin bilinçli tasarım, bir diğer deyişle yaratılış olduğunu kabullenmelerini tavsiye ediyoruz. İrlanda geyiğini, diğer tüm canlılarla birlikte, her şeyin Yaratıcısı Yüce Allah yaratmıştır.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.