İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2004-02-01
İngilizce
Çeşitli kuş türlerinin anlatıldığı bu belgeselde, iki evrim masalı ortaya kondu. Bunlardan ilkinde kuşların geniş bir yelpazede teknik araç ve gereçler geliştirdikleri iddia edildi. Bu iddia, herhangi bir bilimsel kanıt göstermeksizin evrim teorisinin iddialarını topluma empoze etmede kullanılan, canlılardaki mevcut yapıları "sahiptirler" yerine "geliştirmişlerdir" kelimesiyle ifade etme taktiğine dayanır. Bu masalsı anlatıma göre üretilecek örneklerin sayısı sınırsızdır. Örnek: "Filler, ağaç dallarını koparıp ustalıkla ağızlarına götürmelerini sağlayan hortumlara sahiptirler" gerçeği, evrim masalına dönüştürülerek "Filler, ağaç dallarını koparıp ustalıkla ağızlarına götürmelerini sağlayan hortumlar geliştirmişlerdir" şeklinde sunulabilir. Evrim propagandasında sıkça başvurulan bu ifade tarzı zaman zaman evrimci bilim adamlarınca da bilimsel olmadığı için açıkça eleştirilmektedir. Bu konuyu ele alan bir yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

Yazıda anlatılan ikinci evrim masalında şu ifadelere yer verildi:

"Suyun içinde yüzen penguenler yunuslara benzerler. Bu, iki hayvanın da aynı evrimsel sürece sahip olduğu anlamına gelir. Yunusların hava soluyan kara hayvanlarından evrimleştiği gibi penguenler de hava soluyan uçuculardan evrimleşmişlerdir."

 

Burada canlılardaki benzerliklerin evrim ürünü oluduğu inancı, evrime bir kanıt gibi sunulmaktadır. İnsanoğlunun bilip tanıdığı herhangi iki şey arasında mümkün olduğu gibi, penguenler ve yunuslar arasında da benzerlik bulmak mümkündür. Burada her ikisinin de hava soluyan yüzücüler olduğuna dikkat çekilmektedir. Buraya kadar yanlış bir şey yoktur. Ancak bir sonraki cümlede penguen ve yunustaki bilinçli tasarım göstergeleri mantıklı bir şekilde ele alınmaksızın, bu benzerlikten her ikisinin de aynı evrimsel süreci yaşadığı çıkarımı yapılmaktadır. Oysa bu çıkarım hatalıdır. Her ikisinin de hava soluyan yüzücüler olmasının doğal veya kaçınılmaz sonucu, bu canlıların evrimsel bir süreç yaşaması değildir. Her iki canlı da belli bir işlevi yerine getirecek şekilde organize olmuş kompleks biyolojik yapılara sahip şekilde yaratılmıştır. Tüm bu yapılar DNA"daki plana, bir başka deyişle bilgiye dayalıdır. Saydığımız bu özellikler bilinçli tasarım ürünü yapıların temel özelliklerindendir.

Yunus ve penguenler arasında benzerlik olduğu gibi, bilinçli tasarım ürünlerinde de benzerlikler sıkça görülür. Örneğin farklı bilgisayar markaları temelde aynı tipte çipler ve parçalarla çalışır. Ancak bu benzerlikler, sözkonusu bilgisayarların tesadüfi gelişmelerle, birbirlerinden evrimleştiklerini göstermez. Durum böyleyken, biyolojik yapılardaki bilinçli tasarım özelliklerine tamamen göz kapayıp bunların rastgele mutasyon ve doğal seleksiyon gibi şuursuz, amaçsız ve ileriyi göremeyen mekanizmalarla aşama aşama geliştiği iddiasını kabul etmek ancak körü körüne bir inanç olarak tarif edilebilir.
Aynı körükörüne inancın, yunus ve penguenin aynı evrim sürecini yaşadığı iddiasından hemen sonraki cümlede de hakim olduğu görülmektedir. Bu cümlede "Yunusların hava soluyan kara hayvanlarından evrimleştiği gibi penguenler de hava soluyan uçuculardan evrimleşmişlerdir." denerek, bir inanç olarak benimsenmiş evrim tarihsel bir gerçekmiş gibi göstermektedir. Oysa Animal Planet"ın bu inancı yanlıştır. Fosil kayıtları canlı türlerinin, herhangi bir dönüşüm göstermeksizin, aniden ve kusursuz beden yapılarıyla ortaya çıktıklarını ortaya koymaktadır. Bilimsel gözlem ve deneyler evrim teorisinin dayandığı doğal seleksiyon ve mutasyon mekanizmalarının, canlıları komplekslik kazanacak şekilde geliştiremeyeceğini göstermektedir. Animal Planet yetkililerin inançlarını gözden geçirmeye davet ediyor ve yaşamın kökeninin bilinçli tasarım olduğunu kabullenmelerini tavsiye ediyoruz.

 

İlgili yazı: Deniz Memelilerinin Kökeni

Çeşitli kuş türlerinin anlatıldığı bu belgeselde, iki evrim masalı ortaya kondu. Bunlardan ilkinde kuşların geniş bir yelpazede teknik araç ve gereçler geliştirdikleri iddia edildi. Bu iddia, herhangi bir bilimsel kanıt göstermeksizin evrim teorisinin iddialarını topluma empoze etmede kullanılan, canlılardaki mevcut yapıları "sahiptirler" yerine "geliştirmişlerdir" kelimesiyle ifade etme taktiğine dayanır. Bu masalsı anlatıma göre üretilecek örneklerin sayısı sınırsızdır. Örnek: "Filler, ağaç dallarını koparıp ustalıkla ağızlarına götürmelerini sağlayan hortumlara sahiptirler" gerçeği, evrim masalına dönüştürülerek "Filler, ağaç dallarını koparıp ustalıkla ağızlarına götürmelerini sağlayan hortumlar geliştirmişlerdir" şeklinde sunulabilir. Evrim propagandasında sıkça başvurulan bu ifade tarzı zaman zaman evrimci bilim adamlarınca da bilimsel olmadığı için açıkça eleştirilmektedir. Bu konuyu ele alan bir yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

Yazıda anlatılan ikinci evrim masalında şu ifadelere yer verildi:

"Suyun içinde yüzen penguenler yunuslara benzerler. Bu, iki hayvanın da aynı evrimsel sürece sahip olduğu anlamına gelir. Yunusların hava soluyan kara hayvanlarından evrimleştiği gibi penguenler de hava soluyan uçuculardan evrimleşmişlerdir."
Burada canlılardaki benzerliklerin evrim ürünü oluduğu inancı, evrime bir kanıt gibi sunulmaktadır. İnsanoğlunun bilip tanıdığı herhangi iki şey arasında mümkün olduğu gibi, penguenler ve yunuslar arasında da benzerlik bulmak mümkündür. Burada her ikisinin de hava soluyan yüzücüler olduğuna dikkat çekilmektedir. Buraya kadar yanlış bir şey yoktur. Ancak bir sonraki cümlede penguen ve yunustaki bilinçli tasarım göstergeleri mantıklı bir şekilde ele alınmaksızın, bu benzerlikten her ikisinin de aynı evrimsel süreci yaşadığı çıkarımı yapılmaktadır. Oysa bu çıkarım hatalıdır. Her ikisinin de hava soluyan yüzücüler olmasının doğal veya kaçınılmaz sonucu, bu canlıların evrimsel bir süreç yaşaması değildir. Her iki canlı da belli bir işlevi yerine getirecek şekilde organize olmuş kompleks biyolojik yapılara sahip şekilde yaratılmıştır. Tüm bu yapılar DNA"daki plana, bir başka deyişle bilgiye dayalıdır. Saydığımız bu özellikler bilinçli tasarım ürünü yapıların temel özelliklerindendir.

 

Yunus ve penguenler arasında benzerlik olduğu gibi, bilinçli tasarım ürünlerinde de benzerlikler sıkça görülür. Örneğin farklı bilgisayar markaları temelde aynı tipte çipler ve parçalarla çalışır. Ancak bu benzerlikler, sözkonusu bilgisayarların tesadüfi gelişmelerle, birbirlerinden evrimleştiklerini göstermez. Durum böyleyken, biyolojik yapılardaki bilinçli tasarım özelliklerine tamamen göz kapayıp bunların rastgele mutasyon ve doğal seleksiyon gibi şuursuz, amaçsız ve ileriyi göremeyen mekanizmalarla aşama aşama geliştiği iddiasını kabul etmek ancak körü körüne bir inanç olarak tarif edilebilir.

Aynı körükörüne inancın, yunus ve penguenin aynı evrim sürecini yaşadığı iddiasından hemen sonraki cümlede de hakim olduğu görülmektedir. Bu cümlede "Yunusların hava soluyan kara hayvanlarından evrimleştiği gibi penguenler de hava soluyan uçuculardan evrimleşmişlerdir." denerek, bir inanç olarak benimsenmiş evrim tarihsel bir gerçekmiş gibi göstermektedir. Oysa Animal Planet"ın bu inancı yanlıştır. Fosil kayıtları canlı türlerinin, herhangi bir dönüşüm göstermeksizin, aniden ve kusursuz beden yapılarıyla ortaya çıktıklarını ortaya koymaktadır. Bilimsel gözlem ve deneyler evrim teorisinin dayandığı doğal seleksiyon ve mutasyon mekanizmalarının, canlıları komplekslik kazanacak şekilde geliştiremeyeceğini göstermektedir. Animal Planet yetkililerin inançlarını gözden geçirmeye davet ediyor ve yaşamın kökeninin bilinçli tasarım olduğunu kabullenmelerini tavsiye ediyoruz.

 

İlgili yazı: Deniz Memelilerinin Kökeniİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.