İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


39 / 2005-01-28
İngilizce

National Geographic TV"de 28 Ocak 2005 günü "Koala Quandary (Koala Belirsizliği)" isimli bir belgesel yayınlandı. Avustralya kıtasında yaşayan koala ayısının konu edildiği belgeselde bu canlıların sindirim sistemi hakkında şu şekilde bir evrim masalı anlatıldı:
 
"Böyle zayıf bir beslenme ile yaşayabilmek için koalalar (sözde) evrim sürecinde çok yavaş işleyen, besinin midelerinde çok uzun süre kalmasını ve olabildiğince fazla besin emilmesini sağlayan bir metabolizma geliştirmişler". (Vurgular bize aittir)
 
Söz konusu belgeselde karşı karşıya olduğumuz Darwinist masal, bilindik bilim dışı yöntemle oluşturulmuş bir hikayeden ibarettir. Burada yapılan şey, koalanın sindirimle ilgili metabolizmasını ve bunun koala açısından faydasını tarif ederken, evrim çağrıştıran basit kelime oyunlarına başvurmaktır. Böylece anlatım, bir evrim masalına dönüştürülmekte, bilimsel kılıf altında, evrimci düşüncenin propagandası yapılmaktadır. Darwinist hurafelerden arındıracak olursak, belgeselde aktarılan bilgi, objektif olarak şu şekilde verilmelidir:
 
"Koalalarda çok yavaş işleyen, besinin midelerinde çok uzun süre kalmasını ve olabildiğince fazla besin emilmesini sağlayan bir metabolizma vardır. Bu metabolizma, böyle zayıf bir beslenme ile yaşayabilmelerini kolaylaştırır".
 
Koala ile ilgili bu iddianın hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını gösteren bir delil, fosil bilimi otoritelerinden Barbara Stahl"dan gelmektedir. Stahl, "Vertebrate History-Omurgalı Tarihi" isimli kitabında, "koalanın evrimi probleminin çözülmüş olmaktan tamamen uzak olduğunu" yazmaktadır. (Barbara Stahl, Vertebrate History, Dover Publications, Inc. 1985, sf. 441. )
 
National Geographic"e, fosil kayıtlarında hiçbir izi olmayan koalanın evrimi masalını, ucuz kelime oyunlarıyla ayakta tutma çabasından vazgeçmeye davet ediyoruz.
 
Mercek dergisinden ilgili yazı: Çok Yönlü Uzmanlar: Koalalar


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.