İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-05-12
İngilizce
Kedigillerin anlatıldığı programda çitalar anlatılırken şu ifadelere yer verildi: "Ancak bazı özellikleri evrim geçirererek çok kırılgan bir hayvan olmasına neden olmuştur. Sorunlardan biri çitanın yüzündedir. Çitalar zamanla avlarını yakalayarak öldürmelerini imkansız hale getiren ciddi bir sorun geliştirmişlerdir. Ayrıca kuyruklarında da bir dolanma söz konusudur. Bu çitaların çoğunda görülen genetik bir bozukluktur."
 
Çitalardaki bu durum kesinlikle "evrim" değildir. Çünkü bir canlıdaki özelliğin evrime kanıt gösterilmesi için "kazanılmış" olduğunun, yani rastlantısal olarak DNA"sına -önceden varolmayan- bilgilerin eklenmiş olduğunun ortaya konması şarttır. Böyle bir örnek bugüne kadar bir kez dahi görülmemiştir ve çitada da farklı bir durum söz konusu değildir. Belgeselde anlatılanlar, kazanılmış herhangi bir özellikten kaynaklanmamaktadır, çitanın DNA"sında zaten varolan bilgilerin sonucudur. Animal Planet çitaların yüz yapısının neden kırılgan olduğunu ya da kuyruk şekillerinin neden genetik bir bozukluk sayılabileceğini açıklamamaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki genetik bozukluklar bir canlının neden daha kompleks canlılara dönüşemeyeceğini, yani evrimin geçersizliğini gösterir. Genetik bozukluklar, yani genlerde meydana gelen hatalar ilgili genin işleyişinde etkili oldukları zaman daima zararlı etkiler ortaya koyarlar. Elbette çitada iddia edildiği gibi bir genetik bozukluk varsa bu durum evrimi değil kesinlikle evrimin geçersizliğini gösterir.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.