İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-05-10
İngilizce
Toynaklıların anlatıldığı belgeselde, bu canlıların kökeni hakkında şu masal anlatıldı:
"65 milyon yıl öcne dinozorların soyu tükenince otoborların ilk ataları ortaya çıkmıştı. Bunlar, yani kandilartlar(condylarth), uzun süre önce nesilleri tükenmiş olan hayvanlardı ve şimdiki toynaklı hayvanlar gibi tırnakları üzerinde yürüyen canlılardı. Zaten günümüz toynaklı hayvanları, kandilartın evrim geçirmiş halidir. Elli milyon yıl önce toynaklılar çift ve tek olmak üzere ikiye ayrıldılar"
 
Animal Planet burada evrimci bilim literatüründe terk edilmiş bir efsaneyi tekrarlamaktadır. Gerçekte bu iddialar çeşitli fosiller arasında benzerlik ilişkileri kurularak oluşturulan bazı serilere dayanmaktadır. Ancak bu serilerin tutarsızlığı ve toynaklılar ile kandilartlar arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Bir tek toynaklı olan atın sözde evrimsel atası (Hyracotherium veya Eohippus) ile bunun sözde atasal takımı olan kandilartlar arasında hiçbir bağlantı yoktur. (Kofahl, R.E., Handy Dandy Evolution Refuter, Beta Books, San Diego, California, 1997, p. 159)
 
Toynaklıların kandilartlardan evrimleştiği iddiası gibi, elli milyon yıl önce tek ve çift toynaklılar olarak ayrıldıkları iddiası da bir masaldır. Örneğin atın sözde evrimine dayanak gösterilen bazı toynaklılar evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir sıralama göstermeden, aniden ortaya çıkmakta ve aniden kaybolmaktadırlar. Bir evrimci olan Boyce Rensberger Kasım 1980"de Chicago Doğa Tarihi Müzesi"nde yapılan bir toplantıda bu konuda şunları söylemiştir:
 
"Yaklaşık 50 milyon yıl önce yaşamış dört tırnaklı, tilki büyüklüğündeki canlılardan bugünün daha büyük tek tırnaklı atına bir dizi kademeli değişim olduğunu öne süren ünlü atın evrimi örneğinin geçersiz olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Kademeli değişim yerine, her türün fosilleri bütünüyle farklı olarak ortaya çıkmakta, değişmeden kalmakta, sonra da soyu tükenmektedir. Ara formlar bilinmemektedir." (Boyce Rensberger, Houston Chronicle, 5 Kasım 1980, Bölüm 4, s.15)
 
Animal Planet"ın, toynaklıların kökeni konusundaki çaresizliği bu masalın anlatımında da kolayca görülmektedir. Animal Planet toynaklıların evrimi iddialarıyla ilgili bir laf kalabalığı ortaya koymakta ve şunları söylemektedir:
"Kandilartlar şimdiki toynaklılar gibi tırnakları üzerinde yürüyen canlılardı. Günümüz toynaklıları da zaten kandilartların evrim geçirmiş halidir."
 
Görüldüğü gibi burada "evrim" sözü edildiği halde bunun nasıl gerçekleştiğine dair en küçük bir açıklama getirilmiş değildir. Çünkü iki cümle arasında mantıklı hiçbir sebep-sonuç ilişkisi, dolayısıyla ortada makul bir açıklama yoktur. Bunu söylemek, "Bisiklet de arabalar gibi lastikleri üzerinde hareket eder. Zaten arabalar da bisikletlerin evrimleşmiş halidir" demek gibidir.
 
Kısacası Animal Planet toynaklıların kökeni konusunu açıklamakta tamamen çaresizdir ve bu hayali masallar ve kuru laf kalabalıklarının asıl amacı körükörüne inanılan Darwinizm"in propagandasını yapabilmektir.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.