İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-05-06
İngilizce
Sırtlanların yaşamlarını anlatan belgeselde bu canlıların kökeni hakkında bazı evrimci spekülasyonlar yapıldı ve bunlar kedilerle aralarındaki genetik benzerliklere dayandırıldı. Sırtlanların, köpeklere benzeseler de kedilere daha yakın oldukları ileri sürüldü.
 
Bir sırtlanın köpeklere değil de kedilere akraba gösterilmesi şaşırtıcı görünebilir. Aslında genetik olarak benzerlik taşıyan, çok daha farklı görünümde canlılar da vardır. Örneğin deniz ineği, fil ve kır faresi benzer genetik özelliklere sahiptir. Ancak bir deniz ineği suda yaşayan bir deniz memelisidir, fil ise dev bir kara memelisidir. Kır faresi de bir kara memelisi olmasına karşın filden defalarca küçüktür. Deniz ineği etobur; fil otobur; fare ise kemirgendir. Yani bu canlılar beslenme, yaşam alanı ve büyüklük açısından son derece farklı oldukları halde evrimciler bunların hayali bir atadan evrimleşmiş akrabalar olduğunu bir dogma olarak benimsemektedirler. Evrimcilerin kurduğu genetik akrabalıklar ne kadar tutarsız olsalar da körükörüne savunulan senaryolardır.
 
Gerçekte canlılarda ortak genler bulunması ortak bir atadan evrimleştiklerini değil, ortak tasarıma sahip olduklarını gösterir. Benzer amaçlı tasarımlarda benzer yapıların kullanılması kaçınılmazdır. Örneğin insanların yaptığı bilgisayarlar benzer yapıda çiplere sahiptir. Farklı bilgisayarlar temelde aynı çiplere dayanır. Genler de bunun gibidir: Tüm canlılarda bulunur, organizmanın fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin bilgisini saklarlar. Çiplerin bilgisayarlarda ortak bulunması bu bilgisayarların tesadüfen birbirlerinden evrimleştiğini göstermez. Elbette bunlar mühendisler tarafından ayrı ayrı tasarlanmışlardır. Genler de bilinçli tasarım yani yaratılışla ortaya çıkmış yapılardır. Canlılardaki ortak tasarımlar da bir Yaratıcı tarafından yaratıldıklarını gösterir. Yüce Allah tüm canlı gruplarını ayrı ayrı yaratmıştır.
 
Programda sırtlanların kökenine dair anlatılan bir masal da şu şekildedir: "Eski zamanlarda büyük kedigillerin avladıkları hayvanların yenmemiş kemikleri her yerde görülürdü. Kemiklerin temizlenmesi için hayvanın bu kemiklerle beslenmesi gerekirdi. Sırtlanların o zaman kemik yemeye başlayıp evrim geçirmeye başladıklarına inanılır".
Bu masal sırtlanların kemik kırabilen güçlü çene yapılarına bakılarak anlatılmış bir masaldır. Bu yeteneğin evrimle ortaya çıktığına dair tek bir bilimsel kanıt olmadığı halde, hayali sırtlan evrimi, yine hayali olarak, bir film gibi geri alınmakta ve bunun başlangıcına dair spekülasyonlar yapılmaktadır. Elbette hayalgücünün doruklarındaki bu iddialar bilimsellikten son derece uzak, tamamen önyargılara göre oluşturulmuş gerçekdışı masallardır. Bu mantığa göre şu şekilde bir masal da oluşturmak mümkündür:
 
"Eskiden yeryüzünde otoburlar yoktu ve her yer yeşilliklerle dolup taşıyordu. Bunların temizlenmesi için hayvanların bunlarla beslenmesi gerekti. İneklerin, keçilerin ve diğer otoburların bu yeşillikleri yemeye başlayıp evrim geçirdiklerine inanılır."
 
Görüldüğü gibi hayal gücünün sınırı yoktur. Sorun, bu hayal ürünü senaryoların bilim gibi sunulmasıdır. Animal Planet de evrim teorisini savunmada sadece hayalgücüne dayanmakta, bilim dışı masallar anlatmaktadır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.