İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-06-09
İngilizce
Animal Planet’ın bu belgeselinde akreplerin, 450 milyon yıl önce karaya çıkmaya ilk ‘cüret eden’ omurgasızlar oldukları iddia edildi. Animal Planet, akrebin sözde evrimsel atalarının 1 metreye yakın solungaçlara sahip, suda yaşayan canlılar olduğunu öne sürüyordu.

Silüryen devrinde suda yaşayan akrepler bulunduğu doğrudur. Bilindiği gibi günümüz akrepleri ise kara canlılarıdır. Bazı evrimciler günümüz akreplerinde bulunan ve pekten (pectine veya pecten) olarak isimlendirilen organların, Silüryen dönemindeki su akreplerinden kalma solungaç benzeri organlar olduğunu öne sürerler. Oysa bu sadece bir varsayımdan ibarettir ve pektenlerin atık değil, fonksiyonel organlar olduğu bilinmektedir. Duyuyla ilgili bu organ bazı mekanik reseptörlere sahiptir ve erkek akreplerin yüzey titreşimlerini algılayarak uygun spermatophore (sperm kapsülü) yaymasına yardımcı olur. Böylece Animal Planet’ın iddiasının bilimsel bir değer taşımadığı, sadece önyargılar doğrultusunda ortaya konmuş bazı hayali spekülasyonlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Animal Planet’ın evrime destek sağlamak amacıyla ortaya koyduğu bu iddianın geçersizliğini daha keskin şekilde ortaya koyan bulgu ise yüzmilyonlarca yıl önce günümüz akrepleriyle aynı beden yapısına sahip akrep fosilleridir. Yandaki resimde, İskoçya’nın Doğu Kirkton bölgesinde bulunmuş bir akrep fosilini görüyorsunuz. Pulmonoscorpius kirktoniensis türüne ait bu fosil tam 320 milyon yıllık ve günümüz akreplerinden farksız bir yapıya sahip.
 
Aslında akreplerle ilgili bulgular evrimi değil ‘evrimsizliği’ göstermektedir. Animal Planet ise yayınladığı belgesel baştan sona akreplere ayrılmış olmasına rağmen 320 milyon yıllık bu ‘evrimsizlik’ göstergesi fosillerden izleyicilerine hiç söz etmemektedir. Neden? Çünkü Animal Planet Darwinizm’i körükörüne bir inanç olarak benimsemekte ve Darwinizm’e darbe vuran bulguların gizli kalmasını tercih etmektedir. ‘Sudan karaya geçen akrebin cüreti’ benzeri masalsı anlatımlar da gerçeği gizleyip propaganda sloganlarıyla örtbas etme çabasının bir ürünüdür.
 
Akreplerin yüzmilyonlarca yıl değişmeyerek günümüze ulaşması bilinçli tasarımla yani yaratılışla ortaya çıktıklarına kanıttır. Yaratılışlarına bir başka gösterge, akreplere üstün bir hareket yeteneği kazandıran tasarımlarıdır. Discovery Channel’da da anlatıldığı gibi, bir akrep, kıskacıyla kendi ağırlığının tam 200 katını kaldırabilir. Kıskaçları üzerinde yerleştirilmiş küçük kıllar sayesinde etraflarındaki en küçük hareketi dahi kolaylıkla algılayabilen bu canlılar, uçuca eklenmiş parçalardan meydana gelen kuyruklarını istedikleri şekle sokabilir ve ucunda bulunan iğneleriyle düşmanlarını sokup zehirleyebilirler. Akrep bedeninde özel kimyasal formüle dayalı bir zehir üretilmesi, bunun özel kanallardan iğneye taşınması ve iğnenin de geniş bir hareket alanı kazandıran vinç benzeri bu kuyruğa yerleştirilmiş olması harika bir tasarım örneğidir. Her tasarımın bir tasarımcısı olduğu gibi akrebin de bir yaratıcısı vardır. Akrebi tüm özellikleriyle Yüce Allah yaratmıştır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.