İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-06-07
İngilizce
Böceklerin anlatıldığı belgeselde şu evrimci yoruma yer verildi:
"Yarasalar ve kuşlar bir parmak çiftini kanatlara dönüştürmüşlerdir. Ancak böceklerin kanatları kendiliğinden çıkmıştır ve çok sağlamdır".
 
Her iki iddia da yanlıştır. Sırayla inceleyelim.
 
Böceklerin kanatlarının kendiliğinden geliştiği iddiası Animal Planet’ın büyük bir yanılgısına işaret etmektedir. Çünkü Animal Planet böceklerin aniden ortaya çıktıklarını ve yüzmilyonlarca yılda hiçbir değişime uğramadıklarını aynı programda kabul etmektedir. Animal Planet bu konuda şu ifadelere yer vermektedir:
 
"Böceklerin yeryüzünde oluşması diğer çokeklemlilerle birlikte 350 milyon yıl öncesine rastlar... Eski uçan böcekler, NEREDEN GELDİKLERİ BİLİNMİYORMUŞ GİBİ ANİDEN FOSİLLERİN ARASINDAN ÇIKIVERİYORLAR. Ve milyonlarca yıl önce nasıl görünüyorlarsa BUGÜN DE AYNILAR".
 
Görüldüğü gibi Animal Planet, aniden, yani "evrimsiz" ortaya çıkan ve yüzmilyonlarca yıl "evrimsizlik" gösteren böcekleri yine de evrimle bağdaştırabilmektedir! Evrimi açıkça çürüten bilimsel gerçekleri bir "evrim kanıtı" gibi algılamak ve sunmak, Darwinistlere özgü garip bir "mantık yürütme sistemi"dir!
 
Yarasa ve kuşlar hakkındaki iddia da aynı dogmatik yaklaşımın bir ürünüdür. Kuşların ve yarasaların kökeni evrim teorisinin önemli çıkmazlarından birini oluşturmaktadır. Kuşların kanatlarının, özgün akciğer yapılarının indirgenemez yapıda oluşu bu canlıların aşamalarla ortaya çıktığı iddiasını kesinlikle geçersiz kılmaktadır. Nitekim bilinen en eski kuş olan Archaeopteryx, günümüz kuşlarıyla aynı özelliklere sahiptir; özgün kuş yapısıyla aniden ortaya çıkmıştır.
 
Yarasalar da fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkarlar. Elli milyon yıllık ilk yarasa fosillerinin günümüzdeki örneklerinden farksız oluşu, yarasaların evrimi iddiasının da bir hayalden ibaret olduğunu göstermektedir. Dahası, yarasa sonarı gibi kompleks bir yapıya bu fosillerde de rastlanmıştır. Bu kadar kompleks yapıların en eski yarasa örneklerinde dahi bulunması Animal Planet’ın evrim iddialarını açıkça yalanlamaktadır. (Bakınız "Hayatın Gerçek Kökeni", Harun Yahya, İstanbul 2000)


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.