İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-07-29
İngilizce

Animal Planet bu programda canlıların kökeni meselesini algılama seviyesiyle ilgili oldukça negatif bir işaret verdi. Yılanların anlatıldığı belgeselde açık alandaki kuş yuvasında yer alan civcivlerle beslenen bir yılan hakkında şu ifadelere yer verildi:
 
"8 civciv ona [yılana] yeter. Fazla sayıda yemek için büyük olması gerekir. Büyük civcivler daha iyidir. İşte tam bu yüzden yılanlar dev boyutlara evrimleşmişlerdir."
 
Yukadaki satırlarda yılanların bazı türlerinin büyük olmasının nedeni, fazla yiyecek yeme gibi gösterilmektedir. Burada hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir anlatım sergilenmekte ve "tam bu yüzden" gibi kesinlik belirten bir ifade kullanılmaktadır.
 
Aslında bu ifade kesinlik göstergesi olsa da Animal Planet’ın evrim iddiasının ‘kesinlik’le hiçbir ilgisi yoktur. Hatta kesinlik bir yana, Animal Planet’ın iddiası tamamen bilim dışıdır. Çünkü programda fazla yiyecek yedikçe evrimleşip irileşen yılanlardan sözedilmektedir.
 
Oysa fazla yiyerek irileşmek yaşam boyu kazanılan bir özelliktir. Yaşam boyu kazanılan özellikler ise sonraki nesillere aktarılmaz. Bu durum bilimde yüzyılı aşkın bir süredir bilinmektedir. Bir özelliğin sonraki nesillere aktarılması için cinsiyet hücrelerinde meydana gelen mutasyonlara dayanması gerekir. Bir yılanın yediği civciv sayısı bu mutasyonlar üzerinde rol oynamaz. Dolayısıyla küçük bir yılanın civciv yiyerek pitona dönüşebileceği gibi bir iddia tek kelimeyle hurafedir. (Lamarkçı evrim modeli olarak bilinen bu eski yanılgı hakkında bkz. "Evrim Aldatmacası", Harun Yahya)

 


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.