İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-08-11
İngilizce

Animal Planet’da yayınlanan bu programda ağırlıklı olarak Kanguru Adası’nda yaşayan çeşitli canlı türleri konu edildi. Programın bir kısmında, belli bir çiçek türüyle, iki arı türü arasındaki ilişki de incelendi. Yerel arı türü bitkiden polen toplamayı becerdiği halde yabancı arı türü sözkonusu çiçekten polen sağlamayı başaramıyordu. Animal Planet bu durumu evrimci bir bakış açısından açıklamaya çalışıyor, bitkilerin yerel arılarla birlikte evrimleştiğini idda ediyordu.
 

Ancak burada yer verilen evrim iddiasının, türlerin kökenini açıklamada doğal süreçlere dayanan evrim teorisine hiçbir katkısı olmadığı açıktır. Evrimle ilişkilendirilen davranış, bir bitkiyle bir arı türü arasındaki ilişkiden ibarettir. Burada ne bitki arının yeni bir tür olarak ortaya çıkmasına ne de arı bitkinin yeni bir tür olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bir arı türünün kendi yapısına uygun olduğu için tercih ettiği bir çiçekten polen toplaması, yabancı bir türün ise toplayamaması gibi anlaşılması kolay bir durum sözkonusudur ve bu bir "evrim" değildir. 

Aslında bu durumda evrime dayalı bir izah getirme çabasının tutarsızlığı ortadadır. Bu tutarsızlığı bir benzetmeyle gösterelim. Deniz yosunlarından yapılan salataların tüketildiği bir ülkeye taşınan bir ailenin, beslenme alışkanlıkları dolayısıyla bu yiyecekleri yiyememesi, bunları yiyebilen yerel halkın evrimle ortaya çıktığını göstermez. 
Görüldüğü gibi Animal Planet’ın iddiaları evrim teorisine hiçbir destek sağlamamakta, sadece, her konuyu kendi önyargılarına uygun bulduğu evrim teorisine uydurma çabasını göstermektedir.
 
 


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.