İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-07-05
İngilizce

Orijinal ismi "Doğal Kıyaslamalar" anlamına gelen bu programda evrim teorisinin savunucularının geliştirdiği mantık örgüsünün çarpıklığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyordu. Bu dizi belgeseller temel olarak, yakınsak evrim ve homoloji iddialarıyla ilgiliydi.

Biyolojik veya coğrafi açıdan birbirlerine pek de yakın olmayan canlı grupları ve türleri arasında, davranışsal ve yapısal benzetmelere dikkat çeken Animal Planet, tüm bu benzerliklerin benzer çevresel koşulların baskısıyla ayrı ayrı evrimleştiğini iddia ediyordu. (yakınsak evrim)

Diğer yandan canlılar aleminde çok daha büyük ölçekte paylaşılan bazı yapısal özelliklere dikkat çekiliyor, bunların ortak bir atadan sözde evrimle geliştiği ileri sürülüyordu. Animal Planet, evrimcilerin yaygın olarak başvurduğu beşparmak benzerliğini örnek veriyordu. Bir sürüngen olan kaplumbağa ile bir memeli olan yarasanın bile beş parmağa sahip olduğunu iddia eden Animal Planet, bu beşparmak yapısının temelde korunmakla birlikte farklı canlılarda çevre koşulları ve yaşam tarzlarına uygun şekilde çeşitlenip şekillendiğini öne sürüyordu.

Homoloji argümanı kadar bilinmediği için yakınsak evrim iddialarına bazı örnekler vererek konuyu daha açık hale getirelim. Animal Planet’ın bu konuda ortaya koyduğu bazı iddialar şunlardı:

Yeni Dünyada yaşayan maymun türlerinden biri olan uluyan maymunlar ile Afrikadaki Eski Dünya maymunlarından Velvet maymunları inceleniyordu. Her iki maymun türü de kendilerine has sesler çıkarıyor, kendi aralarında haberleşiyorlardı. Animal Planet birbirinden coğrafi açıdan uzak bu canlıların benzer davranış geliştirmesini benzer çevre koşullarına bağlıyordu.

Bu dizi belgesellerin bir başka bölümünde ise kuşların ötüşleri veriliyor, farklı bölgelerde yaşayan kuşların ötüşlerinin, benzer evrimsel baskılar altında ortaya çıktığı ileri sürülüyordu.

Bir başka örnekte biyolojik olarak son derece farklı canlılar olan kuşlar ve böceklerde kanatların uçma amacıyla geliştirildiği ileri sürülüyordu.

Bir başkasında ise kuşlara dahil olan penguenler ile memelilere dahil olan yunusların benzer hidrodinamik tasarımlara sahip oldukları, bunun da benzer ortamda yaşamalarından kaynaklandığı iddia ediliyordu.

Bu örneklerle ilgili bilinmesi gereken nokta şudur:

Eğer hayali evrim ağacında akraba gibi gösterilen canlılar bir yapıyı ortak olarak taşıyor ise bu organlar "homolog"; eğer aynı ağaçta uzak akraba gösterilen canlılar tamamen aynı özellikleri ortaya koyuyorsa bunlar "analog" olarak isimlendirilmektedir. (yakınsak evrim bu ikincisine takılan isimdir.)

Bu durumda bir organın analog veya homolog olması bilimsel kanıtlara değil, tamamen evrimcilerin önyargılarına göre şekillenmektedir. Dolayısıyla homoloji ve yakınsak evrim iddiaları gerçekte bilimsellikten uzak, duruma göre şekillenen ve daha çok kaçış amaçlı başvurulan iddialardır. Kısacası bunlar canlılardaki kompleks yapıları ve çeşitliliği açıklamada tamamen yetersizdir. 

Evrimciler adına büyük bir çelişki ortaya koyan bu durum hakkında daha fazla bilgi için bkz. Morfolojik Homoloji İddiasının Geçersizliği


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.