İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


102 / 2003-08-02
İngilizce
Animal Planet, bu programda evrimciler arasında popüler olan anlatımda sıklıkla başvurulan, son derece yanıltıcı ifadelere yer verdi. Bilimsel değeri olmayan bu anlatımlar ancak birer masal olarak değerlendirilebilirdi. 
Evrim teorisine göre kara memelilerinden evrimleştiği ileri sürülen yunuslarla ilgili şu ifadeye yer veriliyordu: 

"Yunusların atası 60 milyon yıl önce karada yaşamayı reddetti". 

Animal Planet burada yunusların evrimini kesin bir gerçek gibi yansıtmaktadır. Oysa bu varsayımı doğrulayabilecek bilimsel kanıtlar yoktur. Dahası, yunus ve balina gibi diğer deniz memelilerinin karadan denize geçtikleri varsayımı çok büyük engellerle karşı karşıyadır. Bu canlıların ayaklarını kaybederek yüzgeçler kazanmaları, burunlarının kafalarının üstüne doğru ilerlemesi, okyanus sularında donmalarını engelleyecek deri yapısı kazanmaları ve bedenlerinin hidrodinamik gelişimi gibi büyük dönüşümleri açıklayabilecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Animal Planet sadece hayalgücüne dayalı Darwinist varsayımları kendi önyargıları yüzünden sahiplenmekte ve kesin gerçekler gibi anlatmaktadır.

Elbette bu, objektif bir bilim kanalında rastlanmaması gereken türden bir tutumdur. Bu körükörüne destek son derece tutarsız mantıklara dayalıdır. Örneğin Animal Planet yunusların 6 dakikada bir su yüzüne çıkmasını bir zamanlar karada yaşayan memelilerden evrimleştikleri iddiasına kanıt gibi göstermektedir. Yunusların bu davranışlarını geçişsel bir özellik olarak tanımlamak sadece önyargılarla ilgilidir. Animal Planet yunusların yaratılmış olabileceklerini en baştan reddetmekte, Darwinizm"e körü körüne bağlı bir mantık yürütmektedir. Eğer Animal Planet yunuslardaki tasarımı önyargılarından sıyrılıp objektif olarak değerlendirirse bunların kökeninin yaratılış olduğunu anlayabilecektir.
Yunusların karada yaşamaktan vazgeçtiğini iddia eden Animal Planet, aynı yaklaşımı yarasaların kökeniyle ilgili olarak da ortaya koymaktadır: 

"Yarasalar yerdeki yaşamdan vazgeçip gökyüzünün akrobatlarına dönüşmüşler". 

Bu iddia da büyük bir masaldır, çünkü kanatların evrimle nasıl ortaya çıkmış olabileceğine dair hiçbir bilimsel bulgu bulunmamaktadır. Kanatlar eksiksiz yapılarıyla mevcut bulunmadıkları zaman işlevsizdirler. Bu yüzden aşamalı evrimle açıklanmaları mümkün değildir. Yarım bir kanat organizmaya bir avantaj sağlamayacağı gibi onun hareketlerini daha da kısıtlayarak yiyecek temin etmesinde ve avcılara karşı korunmasında önemli zorluklar ortaya çıkarır. Bu durumda evrim teorisinin mantığına göre işlevsiz, organizmaya faydası olmayan bu yarım kanadın körelerek ortadan kalkması gerekir. O halde kanat, evrimle açıklanması mümkün olmayan bir yapıdır ve kanadı oluşturan tüm elemanların eksiksiz olarak bulunma şartı bunları Allah"ın bir bütün olarak yarattığını gösterir.

Dahası, bilinen en eski yarasalar fosil kayıtlarında aniden ortaya çıkmaktadırlar. Anatomileri, günümüz yarasalarından farksızdır. Bu paleontolojik gerçek de, yarasaların evrimle değil yaratılışla ortaya çıktıklarını gösterir. (bkz. Harun Yahya,
Hayatın Gerçek Kökeni)

Animal Planet programın bundan sonraki bölümlerinde de evrim hezeyanlarını sürdürüyor ve omurgalı gözü ya da yarasa ve yunuslardaki sonarlar gibi kompleks yapıların dahi evrimle ortaya çıktığı masallarını şöyle anlatıyordu:

"Omurgalılar görüşlerini keskinleştirmek için gözbebeğini geliştirmeye 35 milyon yıl önce başlamışlar... Gece avlanan memelilerin iri lenslere sahip güçlü lensler geliştirmesi gerekiyor. Gözleri o kadar iri ki zor dönüyor. Bu yüzden baykuşların kafalarını 270 derece dönme yeteneği geliştirmesine yol açmış."

Görüldüğü gibi Animal Planet canlılardaki kompleks yapıların evrimi iddiasını ortaya atmakta ancak bunu bilimsel kanıtlarla değil masallarla desteklemektedir. Bu masal anlatımı da evrime bir destek sağlamaz. Çünkü bu şekilde masal formatına uyarlanamayacak hiçbirşey yoktur. Örneğin Animal Planet’a "kuşların neden kanatları var?" sorusu sorulacak olsa bunun cevabı "uçmak istedikleri için" olacaktır.

Aynı şekilde "filin neden hortumu var?" sorusu sorulacak olsa "yerden yiyecekleri almak için" cevabı verilecektir. Evet, fil hortumunun fonksiyonu budur, ama bu fonksiyon, bize hortumun kökenini açıklamaz.

Tüm bunların evrimi açıklamadığı ortadadır. Animal Planet aslında evrimciler arasında da sıklıkla eleştirilen hikaye anlatımını yaparak bilim dışı bir tutum sergilemektedir.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.