İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


31 / 2004-03-06
İngilizce

Cumhuriyet Bilim Teknik (CBT) dergisinin 6 Mart 2004 tarihli sayısında "Aşk Acısının Evrimsel Yararları" başlıklı bir yazı yayınlandı. New Scientist dergisinin 14 Şubat 2004 tarihli sayısından tercüme edilen yazıda aşık olup ayrılmış insanlar üzerinde yapılan bazı deneylere yer veriliyor; deneklerden beyin taramalarıyla elde edilen verilerle aşk acısı çekenlerin hissettikleri öfke, nefret ve hayalkırıklığı gibi duygular evrimci bir bakış açısından yorumlanıyordu. Aşk acısı çeken insanların yaşadıkları depresyonları organizmaya fayda ve yarar açısından değerlendiren araştırmacıların hepsinin konuya yaklaşımı aynıydı. Evrimi dogma olarak benimsemişlerdi ve deney ve gözlemlerden elde ettikleri verileri bu dogmatik bakış açısına uyduracak şekilde evrim masalları üretiyorlardı.

Bu yazıda, CBT"nin bu önyargılı bakış açısı ortaya konacaktır. Bunun içinse yazının geneline hakim önyargıyı şu örnek cümlelerle incelemek yeterli olacaktır:

"Atalarımızın beyni, reddedilen aşkı öfkeye dönüştürme bağlantılarını niçin geliştirmiştir? Öfke sağlığımız açısından zararlıdır . Tansiyonu yükseltir, kalbin üzerinde stres yaratır ve bağışıklık sistemini baskılar. Dolayısıyla aşk-nefreti üreme ile ilgili önemli bir sorunu çözmek için evrim geçirmiş olabilir." ( Vurgu bize ait)

Şimdi CBT"den alıntı yaptığımız bu ifadelerdeki bakış açısını inceleyelim. İlk cümledeki sorunun soruluş şekli, beynin aşkı öfkeye dönüştürme bağlantılarının evrim ürünü olduğunun tartışmasız olarak kabul edildiğini göstermektedir. Kısaca izah edecek olursak, "bu bağlantılar evrimle gelişmiş olabilir mi?" gibi bir soru ortaya atılmamakta, bir dogma olarak kabul edilen sözde evrimin "niçin" olmuş olabileceği yönünde ve sadece hayalgücüne dayalı bir spekülasyonla yetinilmektedir. Bu noktada ise bir zarara işaret edildiği (öfkenin sağlığa zararı), sonra da bu zararın ortaya çıkardığı sorunun evrimle çözülmüş olabileceği iddiası ortaya atılmaktadır. Gerçekte bu bilimsel bir açıklama değil, gerçekdışı bir hikayedir. Bu tarz gerçekdışı hikayeler bilimsel tezlerin test edilebilir ve tekrarlanabilir olma şartlarından mahrumdurlar; bu yüzden bilimsel açıdan herhangi bir çocuk masalından fazla bir değer taşımamaktadırlar.

Kolayca görülebileceği gibi bu tür hikayelerin üretilmesinin önünde pratikte bir engel bulunmamaktadır. Bir evrimci, herhangi bir organizmaya, herhangi bir fayda sağlayan herhangi bir biyolojik yapı veya davranış şekli hakkında kolayca bir evrim masalı uydurabilir. CBT"deki yazının başlığında görülen "Aşk Acısının Evrimsel Yararları" ifadesi de evrimcilerin bu zahmetsiz arayışının bir ürünüdür.

Bu incelememizin, okurlarımıza bu hikayelerin oluşturulmasındaki mantığı kolaylıkla tespit etmede yardımcı olmasını diliyoruz. Cumhuriyet Bilim Teknik yetkililerine ise materyalizme bağlılıklarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyor, evrim teorisine verdikleri desteğin sonuçsuz olduğunu görmelerini diliyoruz. İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.