İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


58 / 2003-02-21
İngilizce

Science dergisinin 21 Şubat 2003 tarihli sayısında "Dişlerin Ayrı Evrimsel Kökenleri: Çeneli Omurgalı Fosillerinden Kanıtlar" (Seperate evolutionary origins of teeth from evidence in fossil jawed vertebrates) başlıklı bir makale yayımlandı. Makalede Devoniyen dönemine ait bazı balık fosilleri üzerinde yapılan analizlere dayanılarak, dişlerin evrimle en az iki kere evrimleşmiş olabileceği ileri sürülüyordu. Bu yazıda söz konusu evrim iddiasının tutarsız yönleri gözler önüne serilecektir.

Yüz ve kafatası gelişimi araştırmacısı Moya Meredith Smith ile paleontolog Zerina Johanson"un birlikte kaleme aldıkları makalenin başında placodermiye adı verilen balıkların evrim teorisine göre kökeni ele alınmaktadır. Placodermiye, Devoniyen döneminde (408 ila 360 milyon yıl arası dönemde) ortadan kalkmış çeneli balık türlerini içine alan sınıfın ismidir. Bu sınıf, hayali evrim ağacında tüm çeneli omurgalıların atası sayılmaktadır. Mevcut evrimci literatürde bu balıklarda dişlerin mevcut olmadığı ve dişlerin ancak çeneden sonra ve dolayısıyla placodermiyeden sonraki omurgalılarda evrimleştiği kabul edilmektedir. Ancak Science dergisindeki yazılarıyla Smith ile Johanson, bu durumu değiştiren bir durumla karşılaştıklarını belirtmektedirler. Araştırmacılar placodermiye sınıfının arthrodira takımından bazı gruplara ait fosillerde (Eastmanosteus, Gogopiscis gracilis, Compagopiscis croucheri) dentin içeren gerçek dişlere rastladıklarını belirtmektedirler. Bu ise, evrim teorisi adına yeni bir sorun ortaya çıkarmıştır: Çünkü diş gibi kompleks bir organın, evrimcilerin zannettiğinden çok daha eski bir dönemde ortaya çıktığı anlaşılmış bulunmaktadır. Bu durum, dişin sözde evrimi için evrimcilere üzerinde spekülasyon yapabilecekleri daha az zaman dilimi bırakmakta ve teoriyi bu yönden de çıkmaza sürüklemektedir,

Yeni bulgunun evrim teorisi adına ortaya çıkardığı bir diğer sorun ise, evrimcileri dişlerin tek bir kez değil, bir kaç ayrı kez evrimleştiğini ileri sürmeye zorlamasıdır. Smith ile Johanson, Science"taki yazılarında, dişlerin "üç veya daha fazla kez ortaya çıktığını" iddia etmektedirler. Bu ise zaten imkansız bir senaryoyu savunan (yani diş gibi kompleks bir tasarımın rastlantısal mutasyonların eseri olduğu gibi tutarsız bir iddiayı ileri süren) evrimcilerin, bu senaryonun defalarca tekrarlandığını öne sürmek zorunda kaldıklarını gösterir.

Bu arada balıkların kökeni konusunda evrimcilerin zaten büyük bir çıkmazda olduklarını da hatırlatalım: 1999 yılında Çin"de bulunan Haikouichthys ercaicunensis ve Myllokunmingia fengjiaoa isimli iki balık fosilinin yaşlarının 530 milyon yıl olduğu hesaplanmıştır. 530 milyon yıl, bilinen hayvan filumlarının tamamına yakınının bir anda ortaya çıktıkları Kambriyen devri"nin tam ortasıdır. Balıkların kökeninin bu kadar geriye gitmesi - bu bulguyla birlikte 50 milyon yıl geriye gitmiştir - balıkların, sözde ataları olan omurgasız deniz canlıları ile aynı dönemde ortaya çıktıklarını göstermektedir ki, bu, "evrim ağacı"na öldürücü bir darbedir.

Özetle, balıkların kökeni hakkında yürütülen fosil araştırmaları, evrim teorisini bu konuda da çıkmaza sürüklemektedir. Kanıtlar, balıkların ve tüm diğer canlıların kökeninin evrim değil yaratılış olduğunu açıkça göstermeye devam etmektedir.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.