İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


45 / 2004-04-09
İngilizce

Ntvmsnbc.com haber portalında yayınlanan, 9 Nisan 2004 tarihli ve "Yılanların evrimi karada başladı" başlıklı haberde, Penn State Üniversitesi"nde görevli biyoloji profesörü Blair Hedges ile doktora-sonrası akademisyen Nicolas Vidal"ın birlikte gerçekleştirdikleri bir genetik analiz haberi verildi. Vidal ve Hedges, Biology Letters dergisinin 7 Mayıs 2004 tarihli sayısında yayınlanacak olan araştırmalarında, 17 yılan türünün DNA"ları ile sürüngenlerin DNA"larını karşılaştırmış, yılanların genetik benzerlik açısından kara sürüngenlerine, deniz sürüngenlerine olduğundan daha yakın olduklarını saptamışlardı. Araştırmacılar bu verilere dayanarak yılanların denizde değil, karaya çıktıktan sonra evrimleştiklerini iddia ediyorlardı.

Ancak yılanların sözde evrimiyle ilgili bu iddia, evrim teorisine hiçbir bilimsel kanıt oluşturmamaktadır. Araştırmacılar, genlerdeki benzerlikleri en başta bir dogma olarak benimsedikleri evrim inancına göre ‘yorumlamaktadırlar". Yılanların yüzmilyonlarca yıllık bir süreçte evrimleştiği iddiasını test ederken incelenmesi gereken şey, fosil kayıtlarıdır. Fosil kayıtları göstermektedir ki, yılanların evrimle ortaya çıktığını gösteren hiçbir bilimsel bulgu bulunmamaktadır. Diğer tüm canlı grupları gibi, yılanlar da fosil kayıtlarında özgün yapılarıyla aniden ve hiçbir atasal formları olmaksızın çıkmışlardır.

Fosil kayıtlarında bulunan en eski yılanlar da, hiçbir "ara form" özelliği taşımayan ve günümüzdeki örneklerinden farksız canlılardır. Bilinen en eski yılan fosili, Güney Amerika"da Üst Cretaceous devrine ait kayalıklarda bulunmuş olan Dinilysia "dır. Omurgalı paleontolojisi uzmanı Robert Carrol, bu canlının "son derece ilerlemiş bir evrim düzeyinde olduğunu", yani yılanların karakteristik özelliklerine zaten sahip olduğunu kabul etmektedir.

Ortada hiçbir fosil kaydı bulunmadığı halde evrimciler arasında, yılanların kökeniyle ilgili sıcak tartışmalar yaşanmaktadır. Bir kısım evrimciler yılanların karada evrimleştiğini iddia ederken bir diğer kısım evrimciler yılanların deniz sürüngenlerinden evrimleştiğini ileri sürmektedirler. Her iki taraf da bu iddialarına dayanak sağlayabilecek fosillerden yoksundur. Kanıtsızlığa rağmen yılanların kökeni konusunda spekülasyonların ardı arkası kesilmemekte ve tam 130 seneden1 beri bir o taraftan bir bu taraftan hayali iddialar çıkmaktadır.

Nitekim, Hedges ve Vidal"ın bu son iddiası da itirazsız kalmamıştır. Alberta Üniversitesi paleontologu ve yılan uzmanı Michael Caldwell, bu araştırmada elde edilen bulguların herhangi bir sonuç ortaya koymaktan uzak ve belirsiz olduğunu söylemiş, sözkonusu iddianın "eğitimli bir tahmin"den başka bir şey olmadığı yorumunu yapmıştır.2 (Bu eleştiri, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ntvmsnbc.com haberinde gözardı edilmiştir)

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi"nin yayını olan Natural History dergisinde, 2003 yılının Nisan ayında yayınlanan bir makalede ise, yılanların kökeniyle ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir:

" Yılanların [evrimsel] kökeni omurgalı biyolojisinde tartışmalı bir konudur ve daha fazla kanıt elde edilinceye kadar çözülecek gibi görünmemektedir."3

Görüldüğü gibi Ntvmsnbc.com"da yer bulan yılanların evrimi iddiası, bu konuda hiçbir bilimsel dayanağa sahip olmayan evrimcilerin yeni bir tartışmalı spekülasyonundan ibarettir.

Ntvmsnbc.com"un Darwinist Önyargıları

Ntvmsnbc.com"un bu haberi sunuş tarzı incelemeye değerdir. Ntvmsnbc.com"da, haberin veriliş şekli, tipik bir Darwinizm propagandasının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. (Ntvmsnbc.com"un evrim haberlerinde özelikle dikkat çeken bu propaganda şekli hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Tipik bir Darwinizm Popagandasının Analizi ) Söz konusu evrimci iddia, haberin başlığında bilimsel bir gerçek gibi sunulmakta ( Yılanların evrimi karada başladı ), yazının spotunda -yılanların 365 milyon yıl önce denizlerden karalara çıkan dört ayaklı kıyı sürüngenlerinden türediği şeklinde- Darwinist masallar anlatılmaktadır.

Darwinist yayınların evrim haberlerini aktarma şeklinde sık rastlanan bir durum bu haberde de görülmektedir. Yazının başında yılanların evrimi konusundan kesin bir gerçek gibi söz edildiği halde, bu konuyla ilgili belirsizlik ancak, haberin en son cümlesinde yer bulmaktadır:

"Vidal ve Hedges, evrimin karada nasıl bir seyir izlediği, yılanın sürüngenden ilk ne zaman ayrılmaya başladığı konularının ise belirsizliğini koruduğunu ifade ettiler."

Birçok okuyucunun böyle bir haberin sadece başlığını ve spotunu okumakla yetineceği gözönüne alındığında, bu haberin okurların zihninde belirsiz bir iddia olarak değil, bilimsel bir gerçek olarak iz bırakacağı anlaşılmaktadır.

Sonuç:

Ntvmsnbc.com yetkililerine Darwinizm"in bilimsel dayanaktan yoksun bir teori olduğunu kabullenmelerini hatırlatıyor, bu teoriye -sadece kendi dünya görüşlerine uygun buldukları için- körükörüne destek verip okurlarını yanıltmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Not: Bu yazı, Özgür Politika gazetesinin 11 Nisan 2004 tarihli sayısında aynı başlıkla yayınlanan habere de cevabımızdır.

 

 


1. Dennis O"Brien, "By land or by sea: a snake debate", The Baltimore Sun, 9 Şubat 2004

2. " By land or by sea: a snake debate"
3. "Terrible Lizards of the Sea", Natural History, Nisan 2003İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.