İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


113 / 2004-10-07
İngilizce

The International Herald Tribune(IHT) gazetesinin 7 Ekim 2004 tarihli sayısında, "Evolution, as told by the louse - Bitin evrim hakkında anlattıkları" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda Florida Doğa Tarihi Müzesi’nden David Reed’in vücut ve saç bitlerinin DNA dizilimleri üzerinde yaptığı bir çalışma konu ediliyordu. Reed, vücut biti ve saç bitlerinin DNA farklılıklarını incelemişti. Ve elde ettiği sonuçlara göre bu iki tip bitin sözde 1.18 milyon yıl önce ortak bir atadan ayrıldıklarını iddia ediyordu.

Evrimci ön yargılarla hareket eden Reed, kendi zihninde yaşattığı bir senaryoyu aktarıyor ve insanla şempanzenin hayali ortak atasında -tüm vücut kıllarla kaplı olduğu için- sadece tek tipte bit bulunduğunu varsayıyordu. Yine tamamen ön yargılarına göre, insanın sözde evrimi boyunca tüylerini kaybetmesi sonucunda iki tip bitin evrimleştiğini varsayıyordu.

Açıkça görüldüğü gibi bu düşünce şekli, sadece evrimin bir dogma olarak kabul edilmesine dayanmaktadır. Bu kabul üzerine yapılan varsayımlar, başka varsayımların doğru kabul edilmiş olması üzerine inşa edilmektedir. Açıktır ki, böyle bir yaklaşım, sadece tek taraflı bir bakış açısı ortaya koyan, bilim dışı bir yaklaşım şeklidir. Bu doğrultuda yapılacak yorumlar evrim teorisi için hiçbir şekilde bilimsel kanıt oluşturmaz. Karşımızda olan şey, evrim teorisini destekleyen somut bulgular değil, evrim teorisine göre tek taraflı olarak yorumlanmış ve gerçekte hiçbir evrim kanıtı oluşturmayan verilerdir.

Daha önce bitler üzerinde yapılan benzer bir çalışma gündeme gelmişti. Ve biz o dönemde bu iddiaları detaylı olarak cevaplamıştık. Eğer bu son çalışmada bitlerin DNA dizilimleri üzerinde yapılan evrimci varsayımların tek taraflı yönünü incelemek isterseniz, buradaki yazımızı okuyabilirsiniz. İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.