İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


33 / 2004-06-07
İngilizce

Nature dergisinin internet sitesinde, 7 Haziran 2004 tarihli sayısında "Bağışıklık Sistemleri Birden Fazla Kez Evrimleşmiş (Immune systems evolved more than once)" başlıklı bir haber yayınlandı. Laura Nelson imzasıyla yayınlanan yazıda, Lamprey isimli balık benzeri canlıların, memelilerden farklı bir savunma sistemine sahip olduklarının keşfedildiği anlatılıyordu. Bilim adamları daha önceden, Lamprey’lerin deri naklini reddeden metabolizmalarına bakarak bu canlıların bir savunma sistemine sahip olduklarını tahmin ediyorlardı ancak antikor ürettikleri yönünde bir bilgileri bulunmuyordu.

ABD’nin Seattle kentinde bulunan Benaroya Araştırma Enstitüsü’nden Chris Amemiya ve ekibi, Lamprey üzerinde yaptıkları deneylerde, bu canlıların da antikor ürettiklerini ancak bunları üreten genlerin, memelilerdeki karşılıklarından tamamen farklı olduğunu ortaya çıkardılar.

Nelson, söz konusu bulguları anlattığı yazısında, hayvanlarda savunma sisteminin birden fazla kez evrimleştiği, Lamprey’lerin kendi savunma sistemlerini evrimleştirdikleri gibi iddialara yer veriyordu. Ancak okurlara bu iddiaları destekleyebilecek hiçbir açıklama sunulmuyor, bilimsel tek bir delil bir ortaya konmuyor, sadece okuyucuların bunlara -yazarın yaptığı gibi- körükörüne inanmaları bekleniyordu. Kısacası anlatılanlar masaldan ibaretti.

Gerçekte savunma sistemi son derece kompleks bir sistemdir ve Darwinizm, bu sistemin kökenini hiçbir şekilde açıklayamamaktadır. Nitekim bu konuyla ilgili araştırmasında bilimsel literatürü detaylı bir taramadan geçirmiş olan biyokimyager Michael Behe, "Darwin’in Kara Kutusu" isimli kitabında şunları yazmıştır:

"Bilimsel literatür, savunma sisteminin kökeni hakkındaki soruya dair hiçbir cevap verememektedir...Nereye bakılsa, savunma sistemini kademeli gelişimle açıklama çabası, içiçe geçmiş çok sayıda gereklilikle engellenmektedir. Bilim adamları olarak bu harika mekanizmanın nasıl ortaya çıktığını anlamayı çok istiyoruz ama sistemin kompleksliği tüm Darwinci açıklamaları hüsrana sürüklüyor." 1

Nature dergisi savunma sistemlerinin sözde evrimsel kökeni konusunda tamamen dogmatik bir bakış açısıyla hareket etmektedir. Behe’nin sözlerinin de açıkça ortaya koyduğu gibi, evrim teorisinin dayandığı tesadüfi mutasyonların böyle bir sistemi meydana getirme imkanı kesinlikle bulunmamaktadır. İnsan bedenindeki savunma sisteminin özelliklerinden bazılarını kısaca hatırlamak, bu gerçeği bir kere daha teyit edecektir.

Bir insanın savunma sistemi; fagositler(yiyici hücreler), makrofajlar(temizlikçi hücreler), lenfositler (B ve T hücreleri) gibi savaşçı hücrelerin, akıllara durgunluk veren ayarlamalarıyla koordine edilen, en ileri askeri teknolojilerin, komplekslikte yanına dahi yaklaşamadığı bir sistemdir. Mikroskobik boyuttaki sayısız düşmanla çevrilmiş olan insan bedeni, bu sistem sayesinde, düşmanlarına karşı her an uyanıktır. Her düşmanın tipine uygun olacak şekilde, özel olarak üretilmiş silahlar sayesinde saldırılara daima hazırlıklıdır. Hiçbir şuuru bulunmayan hücrelerin böyle kompleks ayarlamalara dayalı bir koordinasyon yürütmeleri, bu sistemin sonsuz bir güç, bilgi ve akıl sahibi bir Yaratıcı tarafından yaratıldığını gösterir. Hiç şüphesiz savunma sistemini, doğadaki diğer tüm sistemlerle birlikte varetmiş olan Yüce Allah’tır. (Bağışıklık sisteminin evrimi yalanlayan mucizeleri hakkında bakınız: SAVUNMA SİSTEMİ MUCİZESİ)

Nature editörlerini modern bilimin savunma sistemi konusunda bilinçli tasarıma işaret ettiğini ve bu sistemi Allah’ın yarattığı gerçeğini kabullenmeye davet ediyoruz.

 


1. Michael J. Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution, New York: Touchstone Books, 1998, ss. 138, 139İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.