İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


34 / 2003-11-22
İngilizce

New Scientist dergisinin 22 Aralık 2003 tarihli sayısında, "Düşmanla Birlikte Evrimleşmek" (Evolving With The Enemy) başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, bazı insanların sıtmaya karşı gösterdikleri direnç ile hemoglobin moleküllerini etkileyen bir mutasyon arasındaki bildik ilişki anlatılıyor ve bunun üzerine evrimsel yorumlar yapılıyordu.

Hemoglobin yapısını etkileyen bu mutasyon, insanlarda anemi (kansızlık) hastalığına neden olurken, bir yandan da onlara sıtmaya karşı bağışıklık kazandırmaktadır. Evrimciler bu bağışıklık kazanımını vurgulayarak söz konusu mutasyonun "yararlı" olduğunu ileri sürer ve Darwinizm"in ihtiyaç duyduğu ama bulamadığı "genetik bilgi artırıcı mutasyonlar"a böylece örnek verebildikleri yanılgısına düşerler.

Oysa söz konusu mutasyon genetik bilgiyi artırmamakta; çünkü insanlara yeni bir gen veya protein kazandırmamakta, dahası anemi hastlığına yol açarak onlara zarar da vermektedir. Meydana geldiği bedende ciddi, hatta ölümcül hastalıklara yol açan, vücuttaki bazı organ ve dokuların beslenememesine dolayısıyla ölümüne neden olan, sonraki nesillere bile ulaşarak yayılan bu mutasyonun insana verdiği büyük zararlar ortadadır. Ancak, evrimciler tüm bu gerçekleri göz ardı ederek, hastalığın sıtmaya karşı sağladığı kısmi bağışıklığı evrimin bir "armağanı" olarak değerlendirmektedirler. Elbette bu son derece saçma bir yorumdur. Bu mantıkla hareket edildiğinde, doğuştan görme özürlü olan kişilerin, araba kullanmak zorunda kalmayacakları ve bu nedenle de trafik kazasından ölme riskinin azalacağı da iddia edilebilir. Hatta bu akıl almaz mantığa göre kör olarak doğmak, genetik bir armağan olarak bile kabul edilebilir. Bu yorum ne kadar anlamsız ise evrimcilerin orak hücre anemisi ile ilgili "faydalı mutasyon" yorumları da o derece anlamsızdır.

New Scientist"te, söz konusu mutasyonun yapısı, etkileri ve bunun keşfine sağlayan bilimsel süreç hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Ancak bunların hiç biri Darwinizm"in öngördüğü manada bir "evrim"e (yani makro-evrime) delil değildir.

Aynı makalede hemoglobin mutasyonu dışında başka mutasyonların da çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık sağlayabileceği belirtilmekte ve buna örnek olarak da HIV virüsüne karşı bağışıklık durumu gösterilmektedir. Bu da hemoglobin mutasyonunda olduğu gibi "genetik bilgi artırmayan", dolayısıyla evrimin iddialarına hiçbir şekilde kanıt oluşturmayan bir olgudur.

Yazıdaki dikkat çekici nokta ise New Scientist"in, bu gibi mutasyonlardan yola çıkarak her türlü hastalığa evrimsel bir açıklama üretmeye çalışan Darwinist bilim adamlarının çabasının kanıt yoksunluğundan kaynaklandığını açıklamasıdır:

"Yakın zamanda, bazı araştırmacılar insan hastalıklarının çoğunu, hatta belki hepsini, evrimsel kavramlarla açıklamaya çalışmışlar ve "evrimsel tıp" adı verilen yeni bir dal ortaya çıkmıştır... Bu son derece spekülatiftir ve şu anda hiç bir kanıta dayanmamaktadır.. ."

Bu kanıtsızlık durumu, sadece "evrimsel tıp" için değil, tüm evrim teorisi için geçerlidir aslında.

New Scientist"in de bu gerçeği görmesini ve sayfalarında yer vereceği makaleleri buna göre seçmesini diliyoruz.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.