İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


33 / 2004-05-27
İngilizce

İnsanla şempanze DNA"ları üzerinde yapılan son genomik karşılaştırma çalışması, iki canlı arasındaki farklılıkların beklenenden daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

İngiliz bilim dergisi Nature "ın son sayısında yayınlanan araştırmada1 , şempanzenin 22. kromozomunun dizilimi ile bunun insanda karşılığı olan 21. kromozomunun dizilimi karşılaştırıldı. Şempanzenin 22. Kromozomu Uluslararası Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilen araştırma, önemli farklılıklar ortaya çıkardı. Nature dergisinin haber servisi araştırmayı, "Şempanze kromozomu şaşkınlık yarattı" başlığıyla duyurdu ve " yapılan ilk detaylı karşılaştırma, şempanze ve insan genlerini beklenmedik şekilde farklı çıkardı " yorumuna yer verdi 2. Aynı yazıda, Fransa"nın Evry kentindeki Ulusal Dizilim Merkezi"nde görevli Dr. Jean Weissenbach"ın "22. kromozomun, genomun %1"ini temsil ettiği, şempanze ile insanda farklılık gösteren binlerce gen olabileceği " sözleri de aktarıldı.

Söz konusu canlı arasında beklenmeyen derecede farklılıklar ortaya çıkaran bu araştırma, aynı zamanda basına sık sık yansıyan genetik benzerlik propagandasının geçerli bir mantık yürütmeye dayanmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Evrimcilerce sürdürülen "insan %99 şempanzedir" propagandasına malzeme yapılan araştırmalar gerçekte iki canlının genomunu tam anlamıyla temsil etmiyor. Çünkü ortada henüz tam olarak tamamlanmış bir şempanze genomu çalışması bulunmuyor. Durum böyleyken evrimcilerin kısmi DNA parçalarının karşılaştırılmasından elde edilen sonuçları genellemesi gerçekçi bir yorum olmuyor. Bir benzetme yapacak olursak, bu yorum, iki paragrafındaki harf sıralarında %99 benzerlik saptanan iki kitabın, diğer paragraflara bakılmaksızın, birbirlerine %99 benzer olduğunu ilan etmeye benziyor. Bu da ortaya aldatıcı bir tablo çıkarıyor. Nitekim evrimcilerin propaganda malzemesi olarak kullandığı önceki çalışmaların yanıltıcılığı bu araştırmada görev alan bilim adamlarınca açıkça ifade edildi. Çalışma, iki canlı arasında benzerlikler ortaya koyduğu gibi, önceden bilinmeyen ve evrimci açıklamaların tam aksi yönde bilgiler ortaya koydu.

Çalışmada, şempanzenin 22. kromozomunun %1.44"ünün, SNP adı verilen tek kimyasal harflik değişikliklerden (SNP: Single nucleotide polymorphisms) meydana geldiği; 68.000"e yakın bölgede de indels (insertions and deletions) adı verilen farklılaşmalara sahip olduğu anlaşıldı. Indels"ler, birbiriyle karşılaştırılan genomların karşılıklı nükleotid dizilimindeki eksiklik ve fazlalıkları belirtiyor. Şempanzenin 22. kromozomunda, bunların uzunlukları kimi bölgelerde 30 nükleotidle sınırlı iken bu uzunluk kimilerinde 54.000 nükleotidi buluyor.

A

G

T

C

G

T

A

C

C

 

l

l

l

l

 

l

l

l

l

 

A

G

T

C

A

T

A

C

C

 

SNP

A

G

T

C

G

T

A

C

C

 

l

l

l

l

 

 

 

l

l

 

A

G

T

C

 

 

 

C

C

 

indels

Protein kodlayan bölgelerdeki farklılıkların kodlamayan bölgelerdekilerden oran olarak geri kalmaması ve bunların üretilen proteinlerde farklılıklar meydana getirmesi bilim adamları için son derece şaşırtıcı bir bulgu oluşturdu. Bilim adamları evrimci bir bakış açısından, protein kodlamayan bölgeleri hayali evrim sürecinden arta kalmış işlevsiz, hurda DNA olarak yorumluyorlardı. Yine bu bakış açısından, sözde evrim sürecinde protein kodlayan bölgelerdeki benzerliklerin korunmuş olma ihtimali, kodlamayan bölgelere nazaran daha yüksek kabul ediliyordu. Evrim teorisine göre, işlevsel olmadıkları için doğal seleksiyon tarafından elimine edilmiş olmaları, dolayısıyla insan ve şempanze arasındaki benzerlik oranlarının oldukça azalmış olması gerekiyordu. Bu çalışmada, iki canlı arasında ortaya koydukları farklılık açısından protein kodlayan bölgelerle kodlamayan bölgelerin birbirine yakın olduğunun ortaya çıkması, bu evrimci beklentilerin tam zıt yönünde sonuçlar ortaya çıkarmış oldu. (Hurda DNA iddiasının geçersizliği hakkında bkz.
 
http://www.harunyahya.org/evrim/birzamanlar/birzamanlar09.html )

Söz konusu kromozomlar üzerinde yer alan 231 genin %83"ünde , kodladıkları proteinin amino asit dizilimine etki eden farklılıklar belirlendi. İki canlı arasındaki farklılıkların protein yapısına etki etmesi, farklılıkların büyüklüğünü daha da artırıyor. Bu da farklılıkları ancak yüzeysel seviyede gösteren önceki araştırmaların yanıltıcı olduğunu ortaya koyuyor.

Japonya"daki RIKEN Genomik Bilimler Merkezi"nde görev yapan ve aynı zamanda araştırma konsorsiyumunun başkanlığını yürüten Yoshiyuki Sakaki, protein yapısı sözkonusu olduğunda farklılıkların büyük etkisi olduğunu söyleyerek, %1.23 ila %5 arasında farklılık ortaya koyan önceki moleküler karşılaştırmalardan edinilen izlenimin yanıltıcı olduğunu ifade etti. 3

Araştırmayla ilgili Reuters haberinde ise bilim adamlarının şu sözlerine yer verildi:

Açık bir biçimde, insanlar ve şempanzeler arasındaki genomik farklılıklar, geleneksel bilgiyle resmedilenden çok daha fazla karmaşık . 4

Şempanze genomunu deşifre çalışmalarının sonuçlarının bu yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor ve bu çalışma da, kısmi DNA karşılaştırmasına dayandığı için, ortaya net bir tablo koymaktan uzak. Ancak insan ile şempanze arasındaki genetik farklılıkları daima yüzeysel gösterme çabasındaki evrimcilerin propagandasının yanıltıcılığını da açıkça ortaya koymuş oluyor.

Çalışma, aynı zamanda Darwinist medyanın genetik karşılaştırma çalışmalarıyla ilgili yayınlarında uyguladığı bilinen çifte standarda son bir örnek oluşturuyor. %83 gibi yüksek oranda ve bilim adamlarını şaşırtan derecede farklılık ortaya koyan bu çalışma dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde bazı kesimler tarafından duymazlıktan gelindi, duyurulmadı. Dilerseniz, yüksek oranları sadece benzerlik yönünde oldukları zaman haber yapan Darwinist medyanın daha önceki bağnazlık örneklerini buradan okuyabilirsiniz .

 

 1.Fujiyama , A. et al . "DNA sequence and comparative analysis of chimpanzee chromosome 22," Nature 429 , 27 Mayıs 2004, sf. 382 - 388
2.Laura Nelson, "First chimp chromosome creates puzzles", Nature Science Update , 27 Mayıs 2004, 
http://www.nature.com/nsu/040524/040524-8.html

3.Cathy Holding, "Chimps are not like humans", the-Scientist.com , 27 Mayıs 2004, http://www.biomedcentral.com/news/20040527/01 4.Maggie Fox, "Chimp DNA almost identical to ours", Reuters , 27 Mayıs 2004, http://www.abc.net.au/science/news/enviro/EnviroRepublish_1117169.htm  İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.