İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


55 / 2006-01-01
İngilizce

Focus dergisinin Ocak 2006 sayısında “Penguins prove climate change speeds up evolution (Penguenler iklim değişikliklerinin evrimi hızlandırdığını kanıtlıyor)” başlıklı bir haber yayınlandı. Kısa yazıda, Yeni Zelanda’daki Massey Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Lambert tarafından yürütülen bir çalışma haber veriliyordu. Lambert,  Antarktika’daki Adelie penguenlerinin 6.000 yıllık ataları olduğunu öne sürdüğü canlıların kalıntılarından elde ettiği DNA’yı, günümüzdeki penguenlerden aldığı DNA ile karşılaştırmıştı. Bilim adamı bunun sonucunda bazı küçük ölçekli farklılıklar bulmuştu. Focus haberinde bunun evrimciler tarafından "küçük ölçekli değişim" şeklinde tanımlanan ve evrimcilerin “mikroevrim” olarak adlandırdıkları hayali evrim sürecine kanıt oluşturduğu gibi bir izlenim verilmeye çalışılıyordu.

Ancak Lambert’in bulduğu farklılıklar, penguen türü içinde mümkün olan “varyasyon”larla ilgilidir. Ve bunların Darwin’in evrim teorisinde varsayılan hayali sürece kanıt oluşturur hiçbir yönü yoktur. “Mikroevrim” kavramı, gerçekte Darwinizm’e hiçbir şekilde destek olmayan küçük ölçekli değişimleri ifade etmek için evrim biyologlarınca tercih edilen bir terimdir. Ancak mikroevrim, ne kadar zaman geçerse geçsin, canlıların DNA’sına yeni genler ekleyerek onları başka canlılara dönüştürmez. Bu gerçek, evrim biyologlarınca da bilinmekte ve kimi zaman itiraf edilmektedir.

Ünlü evrimci paleontolog Roger Lewin, Kasım 1980"de Chicago Doğa Tarihi Müzesi"nde 150 evrimcinin katıldığı, dört gün süren ünlü sempozyumda da kabul edilen bu noktayı şöyle anlatır:

Darwin"in (varyasyonlardan yola çıkarak) yaptığı mantık yürütmeler haklı mıydı? Evrimsel biyolojinin tarihindeki son 40 yılın en önemli konferanslarından birine katılan bilim adamlarının ortaya koydukları yargıya göre, bu sorunun cevabı "hayır"dır. Chicago konferansındaki temel mesele, mikroevrimi sağlayan mekanizmaların, makroevrim adını verdiğimiz fenomeni açıklamak için de kullanılıp kullanılamayacağı olmuştur... Cevap açıklıkla verilebilir: Hayır. (R. Lewin, "Evolutionary Theory Under Fire" Science, vol. 210, 21 November, 1980, s. 883)

Focus dergisini, mikroevrim iddialarının Darwinizm için hiçbir bilimsel kanıt oluşturmadığını kabullenmeye, yanıltıcı evrim başlıklarından kaçınmaya davet ediyoruz.

NOT: Mikroevrim yanıltması hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

Varyasyonların Anlamı

"Mikroevrim" İtiraflarıİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.