İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


39 / 2003-05-07
İngilizce

National Geographic TV’de 7 Mayıs 2003 günü "Kayıp Dünyalar: Zamanda Kaybolan Balık" isimli bir belgesel yayınlandı. Belgeselde, bir zamanlar evrim teorisinin sudan karaya geçiş iddiasına dayanak gösterilen ancak 1938 yılında ve sonrasında da birçok kereler canlı ele geçirilen örnekleriyle evrime büyük bir darbe vuran Coelacanth konu ediliyordu. Ancak National Geographic TV Coelacanth’ın teoriye vurduğu darbelerden hiç söz etmediği gibi, hayret verici bir şekilde, balığın Darwin’i haklı çıkardığını ileri sürüyordu!

National Geographic, belgeselin en başında şu ifadelere yer verdi: "Darwin, ‘yaşayan fosiller’ terimini icad etmiş ve okyanus dibinde evrim baskısından kaçmayı başaran canlıların değişmeden kalabileceklerini ileri sürmüştü". Balığın canlı halde ilk olarak nasıl ele geçirildiği anlatıldıktan sonra ‘Darwin’in neredeyse yüz yıllık teorisine destek sağlandı’ denilerek izleyicilere yanıltıcı bir şekilde propaganda yapıldı.

Böylece izleyicilerin konunun arka planı hakkındaki bilgilerinin yetersizliği suistimal edilmiş oldu.

Belgeselde Coelacanth kara omurgalılarının atası ve 400 milyon yıldır değişmeyen, ilkel bir balık olarak tanıtıldı. Biz 14 Nisan 2003 tarihinde Discovery Channel’da aynı konuyu işleyen "Derinlerdeki Dinozorlar" isimli belgeselde de benzer evrimci ifadelere rastlamış ve cevabını vermiştik. Bu yüzden konunun detaylarına girmeyi gereksiz buluyoruz. Ancak National Geographic TV’nin yanılgısının ortaya çıkması açısından bir-iki noktayı kısaca vurgulama gereği duyuyoruz.

Öncelikle Coelacanth evrim teorisi için destekleyici değil tahripkar bir bulgudur. Balığın fosillerinin sahip olduğu yüzgeçlerde kemiklerin bulunması, evrimciler tarafından bir süre sudan karaya geçişin kanıtı olarak gösterilmesine yol açmıştır. Balık canlı ele geçirilip doğal ortamında izlendiğinde yüzgeçlerin tahmin edildiği gibi deniz tabanında yürümede kullanılmadığı, tam anlamıyla birer yüzgeç görevi gördükleri görülmüştür. Böylece sudan karaya geçiş teorisinde kurtarıcı olarak tutunulmaya çalışılan fosillerin evrime kanıt olmadığı anlaşılmıştır. Sonuçta Coelacanth evrim teorisinin sudan karaya geçiş tezini dayanaksız bırakmıştır.

İkincisi Coelacanthların tam 400 milyon yıldır hiç değişmedikleri bilinmektedir. Bu sabit canlı nasıl olur da doğaya bakış açısını tamamen değişim üzerine kuran bir teoriye kanıt olarak gösterilebilir? National Geographic TV, hiçbir "evrim izi" göstermeyen bir canlıyı ‘evrim delili’ olarak göstermesini hangi mantıkla açıklayabilir?

Bu noktada Darwin’den alıntı yapılıp ‘yaşayan fosiller’ terimini onun icad ettiğini belirterek, okyanus tabanlarında evrim baskısından kaçılabileceğini iddia etmek de tutarlı bir argüman değildir. National Geographic kanıtları şaşırtıcı derecede taraflı yorumlamakta, evrime darbe oluşturan bir kanıtla açıkça karşılaştığında hemen Darwin’in bazı belirlemelerine başvurup bunları çarpıtarak oluşturduğu aldatmacanın arkasına saklanmaktadır. Darwin yaşayan fosillerden evrim lehine bir kanıt olarak söz etmemiştir ki, bu fosillerin varlığı onu haklı çıkarsın!

Bu; ‘Darwin Galapagos adalarında ispinoz kuşları gördüğünü yazmıştı, bunlar gerçekten de bu adalarda yaşıyor, demek ki Darwin’in teorisine kanıt ortaya çıktı’ demek kadar saçmadır.

Sanırız National Geographic TV aslında Coelacanth hakkındaki gerçekleri bilmektedir, ancak aynı zamanda bunları açıkça ifade etmenin Darwinizm’e temelden darbe vuracağını da bildiğinden gerçeği anlamazdan gelmektedir. Ne var ki bu hatalı tutumun Darwinizm’i haklı çıkarmaya yetmeyeceği açıktır.

National Geographic TV’ye bu noktada bir tavsiyede bulunuyor ve Coelacanth konusunda Focus dergisinin objektifliğini örnek almasını öneriyoruz. Nisan sayısında balığı konu eden Focus, balığın evrim teorisine vurduğu darbeleri gayet açık ve objektif bir şekilde aktarmış biz de bu davranışı tebrik ederek tüm evrimcilerin bunu örnek alması yönünde bir çağrıda bulunmuştuk. National Geographic TV ancak yayınlarında bu objektifliği göstermeyi başarabilirse bilim kanalı olma yolundaki iddiasını inandırıcı kılabilir.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.