İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


75 / 2003-04-14
İngilizce

Discovery Channel’da 14 Nisan 2003 tarihinde "Derinlerdeki Dinozorlar" isimli bir belgesel yayınlandı. Yazıda Coelacanth balıkları ele alınıyor, balıkların 1938’deki yeniden keşfinin bilim dünyasında uyandırdığı yankılar ve sonrasında balığı doğal ortamında görüntüleme çabaları konu ediliyordu. Ancak Discovery Channel, 400 milyon yıldır hiçbir değişime uğramamış bu balıkları evrim propagandasına malzeme yapıyor ve Coelacanth’dan ‘atamız’ olarak söz ediyordu.

Gerçekte Discovery Channel Coelacanth hakkındaki birçok bilgiyi izleyicilerinden gizliyordu. Tüm bu bilgilerin ortak yönüyse evrime ağır birer darbe vuruyor olmalarıydı. Özetle:

1. Evrimciler balığın keşfinden önceki dönemde fosillere dayanarak Coelacanth"ın sudan karaya geçiş formu olduğunu ileri sürüyorlardı. Kemikli yüzgeçleriyle balığın deniz tabanında yürüdüğü, bu organların evrimsel bir işlev ortaya koyduğu zannediliyordu. Canlı Coelacanth örnekleri üzerinde yapılan incelemeler ise bu iddianın hayalden ibaret olduğunu ortaya koydu. Organlar sadece yüzmeyle ilgiliydi.

2. Evrime dayanak gösterilen Coelacanth"ın canlısı, tam 400 milyon yıllık fosillerinden farksızdı.

3. 400 milyon yıl boyunca doğal yaşam alanında meydana gelen birçok değişime rağmen balıkta hiçbir değişiklik olmaması doğadaki değişimlerin canlıları evrimleştirdiği iddiasının bir hayal olduğunu ortaya koydu.

4. Balığın köpekbalığı kanı taşıdığının belirlenmesi ise evrime bir başka darbe vurdu. Çünkü iki balık farklı sınıflamalarda yer alıyordu.

5. Coelacanth’ın ata olarak terk edilmesiyle fosil kayıtlarında evrim teorisi adına büyük bir boşluk ortaya çıktı.

6. Balığın sahip olduğu kompleks organların (örneğin elektromanyetik alan tespiti yapan organ ve plasenta benzeri yapının) 400 milyon yıllık örneklerde dahi bulunduğunun tespit edilmesi, canlılığın aşamalarla basitten evrimleştiği iddiasını temelden çürüten özellikteydi.

Discovery Channel Darwinizm’i savunmak adına tüm bunları izleyicilerinden gizlediği gibi, bir yandan da ‘Coelacanth bizim atamızdı’ masallarıyla onları yanlış yönlendirmiştir. Oysa evrim teorisini savunmak, gerçekleri objektif şekilde ortaya koymanın önüne hiçbir zaman geçmemelidir. Nitekim Focus dergisi Nisan sayısında Coelacanth’la ilgili tüm bu gerçekleri birer birer sıralamış ve evrim teorisine vurduğu darbeleri kabul etmişti. Focus haberini konu alan yazımızı Discovery Channel’ın dikkatine buradan sunuyor ve onu örnek almasını tavsiye ediyoruz.İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.