İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


67 / 2007-08-01
İngilizce

Sitemizde evrimciler adına itiraf oluşturan birçok alıntı kullanılmaktadır. Örneğin:

 

  • Hayat tesadüfi bir başlangıca sahip olamaz.[i]
  • Darwin’in ölümünden bu yana yüz seneyi aşkın süredir devam eden yoğun toplama faaliyetlerine rağmen, fosil kayıtları hala onun varsaydığı sınırsız sayıda arageçiş bağına dayalı tabloyu ortaya koymamıştır.[ii]
  • Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmalarıyla yeni bir tür üretememiştir. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır.[iii]
  • Mutasyonlar ne kadar çok sayıda olursa olsunlar, herhangi bir evrim meydana getirmezler.[iv]
  • "Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil.[v]

 

Evrimciler, teorilerinin kanıtsızlığını gözler önüne seren bu alıntılar karşısında dikkat dağıtmaya yönelik bazı taktiklere başvurmakta, kanıt öne sürecekleri yerde alıntıların kullanımına itiraz etmektedirler. Alıntıları, orjinal kaynağından daha geniş şekilde aktararak “Bakın, bu sözleri söyleyenler aslında evrimi inkar eden kişiler değil, o yüzden ifadelerinin evrim aleyhinde kullanımı sizi aldatmasın” mantığında kendilerince doğruyu ortaya çıkardıklarını düşünmektedirler. Veya öyle izlenim vermeye çalışmaktadırlar.

 

Oysa bu itirazları hem yersiz, hem de geçersizdir. Çünkü; zaten bu itirafları yapanların evrimci oldukları yazılarda özellikle vurgulanmaktadır. Yazılarda “... isimli evrimci moleküler biyoloğun da itiraf ettiği gibi”, “Paleontolog .... kendisi de bir evrimci olmasına rağmen bunu şu sözlerle kabul eder” gibi ifadelerle, alıntıları aktarılan kişilerin evrime inandığı özellikle belirtilmektedir.

 

Evrim aleyhindeki gerçeklerin özellikle evrimci ağızlardan aktarılması, ortaya koyduğu etki açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü evrimciler, bu sözlerle teorinin tutarsızlıklarını açıkça kabul etmiş ve bu gerçeği dile getirmiş olmaktadırlar. Teorinin geçersizliği, evrimci ağızlardan ortaya koyulmaktadır. 

 

Onyıllarca fosil kayıtlarını incelemiş bir paleontolog, ara geçişler konusundaki boşlukları itiraf ettiğinde ya da uzman bir genetikçi mutasyonların evrimleştirici rolü bulunmadığını kabul ettiğinde, bu kişilerin sözlerinin doğruluğu hakkında şüpheye mahal yoktur. Dolayısıyla söz konusu ifadelerin mutlaka gündeme getirilmesi gerekmektedir.

Alıntıların kullanımına itiraz eden evrimcilerin amacı ise, teorilerinin alıntılarla ortaya çıkan açıkları üzerinde sis perdesi oluşturmaya ve dikkat dağıtmaya çalışmaktır. 

 

Açıktır ki, eğer ara formlar olsaydı, mutasyon ve doğal seleksiyonla yeni genetik bilgi içeren biyolojik sistemlerin geliştiği gözlemlenseydi ne evrimcilerin bu konuda itiraflarda bulunmasına, ne de bu sözlerin evrim aleyhine yazılarda kullanılmasına gerek kalmazdı.

 

Evrimcilerin alıntıların kullanımına yönelik itirazları, konuyu başka alanlara taşımaya yönelik demagojilerden ibarettir ve boşunadır. Evrimcilerin içinde bulunduğu çaresizliği yine onların ağzından vurgulayan en yeni alıntılar kuşkusuz bu amaçta kullanılmaya devam edecektir. Ta ki bilim, materyalizmin bir dogması olan bu köhne teoriden tam anlamıyla kurtarılana dek...


[i] Sir Fred Hoyle-Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space, New York: Simon and Schuster, 1984, s. 148

[ii] Robert L. Carroll, Patterns and Processes of Vertebrate Evolution, Cambridge University Press, 1997, s. 25. 

[iii] Colin Patterson, "Cladistics", Interview with Brian Leek, Peter Franz, 4 Mart 1982, BBC

[iv] Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, Academic Press, New York, 1977, s. 88.

[v] Richard Lewontin, Billions and billions of demons, The New York Review, s. 31, 9 January 1997İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.