İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


35 / 2004-03-26
İngilizce

Radikal Gazetesi"nin 26 Mart 2004 tarihli sayısında, "İnsan, Genetik Hata!" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda ABD"de Pennsylvania Üniversitesi"nden Hans Stedman ve ekibince ortaya atılan yeni bir evrimci iddia haber veriliyordu. Yazının spotunda "İnsanoğlunun gelişimine "genetik hata" katkısı: 2.4 milyon yıl önce bir genin mutasyona uğramasıyla çene küçülürken beyne yer açıldı" ifadelerine yer veriliyordu. Radikal haberine göre insanın büyük bir beyin hacmine sahip olmasının temelinde bu mutasyon yatıyordu.

Ancak bu haberde ortaya konan iddialar evrimci önyargılara dayalı spekülasyonlardan ibarettir. Evrimi en baştan kabul etmiş araştırmacılar, insanın çene kaslarında üretilen myosin proteinini kodlayan genin, maymunlarda aynı proteini kodlayan genle arasında, nükleotid dizilimi açısından farklılık saptamış bu farklılığı mutasyon kabul etmişlerdir. Evrimciler sözkonusu nükleotid dizilerinin maymunlarda ve insanlarda ayrı ayrı tasarlanmış olabileceği ihtimalini en baştan reddetmektedirler. Sözkonusu iddiaların temelindeki tek varsayım bu değildir. Araştırmacılar mutasyon varsayımını yaptıktan sonra, çene kaslarının beyin hacmini kısıtlayan bir faktör olduğu şeklinde de bir varsayım yapmışlardır. Üstelik, bu varsayım Radikal gazetesinde gözardı edilen ancak çok açık bir itirazla da karşılaşmıştır. Elizabeth Pennisi tarafından kaleme alınan ve Science dergisinde yayınlanan bir haber-yorum"da Columbia Üniversitesi fiziksel antroplogu Ralph Holloway, Stedman ve ekibinin iddialarına "Beynin çiğneme kaslarıyla kısıtlandığı fikri süprüntüden ibarettir " diyerek itiraz etmektedir.1

Araştırma yazısının yayınlandığı İngiliz bilim dergisi Nature"ın haber servisince yayınlanan yazıda ise "Teori hiçbir şekilde ispatlanmış değil" ifadesine yer verilmektedir.2 Ancak Radikal gazetesi evrimci spekülasyonların lehinde yorumları seçmedeki titizliğini burada da göstermekte ve haberin doğrudan kaynağı olan derginin haber servisince yayınlanmış yazıdaki bu ifadeyi görmezden gelmektedir. Bunun temelinde, evrim teorisini toplum nezdinde güçlü göstermeye çalışma politikası yatmaktadır.

Beyin gibi kompleks bir organın rastgele mutasyon ve doğal seleksiyonla evrimleştiği gibi sınırsız hayalgücü gerektiren bir varsayım derhal bilimsel bir teori olarak sunulmakta, bu teorinin aleyhinde yapılan yorumlara hiç yer verilmemektedir. Böylelikle okurların eleştirel düşünme hakkı gaspedilmiş ve okurlar hayalgücüne dayalı bir iddiayı dogmatik olarak kabullenmeye zorlanmış olmaktadır. Radikal gazetesi yönetimini, gazetenin bilim haberleri servisinin faaliyetlerini bu doğrultuda gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Not: Bu yazı, aynı evrimci iddianın Posta gazetesinin 26 Mart 2004 tarihli sayısında yayınlanan "Zeka Mimarı Çenemizmiş!" başlıklı kısa haberine de cevabımızdır.

İlgili yazı: İnsan Beyninin Evrimi: Körükörüne Desteklenen Bir Darwinist Masal

 

1. Elizabeth Pennisi, "The Primate Bite: Brawn Versus Brain?" Science Vol 303, Issue 5666, 1957 , 26 Mart 2004
2. Michael Hopkin, "Jaw-Dropping Theory Of Human Evolution", Nature Science Update, 25 Mart 2004, http://www.nature.com/nsu/040322/040322-9.html  İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.