İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


107 / 2007-06-26
İngilizce
Çin’in güneyindeki bir mağarada elde edilen fosiller, pandanın da “yaşayan fosil” olduğunu ortaya koydu. Bir diğer deyişle, fosil kayıtları bu canlıların ilk ortaya çıkışından itibaren milyonlarca yıl boyunca panda olarak kaldığını göstermekte.
 
Bulgunun detayları, Amerikan Bilimler Akademisi yayını olan PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlandı.[i] Araştırma ekibinde ABD’deki Iowa Üniversitesi’nden antropolog Russell Ciochon ile Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları Changzhu Jin ve Jinyi Liu gibi bilimadamları yer aldı.
 
PNAS yazısına göre, bilimsel adı Ailuropoda microta olan fosil panda, günümüzde Çin’in dağlık bölgelerinde yaşamını sürdüren dev pandadan daha küçük ebatlara sahiptir. Dev pandanın boyu 1.5 m kadar olmakla beraber, cüce panda olarak anılan fosil pandanın boyu 1 m den daha azdır. Bu durum, farklı boylarda atların mevcut olması gibi, farklı boylarda pandaların da yaşadığını göstermektedir.
 
Diğer yandan, sözkonusu fosil bulgusu, yaşça en eski fosil unvanını da elde ettiği için pandanın kökeni açısından kritik önem taşımaktadır. Ayrıca A. microta’nın kafatası kalıntılarının büyük oranda korunmuş olması, araştırmacılara bu canlıyı kapsamlı şekilde tanımlama imkanı sağlamıştır. Yapılan incelemeler, bu en eski panda kalıntılarının panda anatomisi dışında hiçbir özellik barındırmadığını ortaya koymuştur. Böylece hem fosillerin yaşı hem de kalıntıların göreceli olarak iyi korunmuş olması, pandanın daha önceden bilinen[ii] yaşayan fosil özelliğini doğrulayıp sağlamlaştıran bilgiler sağlamıştır.
 
Iowa Üniversitesi Haber Merkezi’nce hazırlanan ve Amerikan Bilimi Geliştirme Derneği’nin haber organı Eurekalert’te yayımlanan konuyla ilgili haberde, pandanın yaşayan fosil olduğunu gösteren şu ifadeler yer aldı:
 
Yaklaşık 18 ay kadar önce Çin’in güney bölgesindeki bir mağarada Çin Bilimler Akademisi’nden Changzhu Jin ve Jinyi Liu’nun da dahil olduğu bir ekip tarafından ele geçirilen yeni bulgular, dev pandanın temel anatomisinin milyonlarca yıl boyunca büyük oranda değişmeden kaldığını gösteriyor.[iii]
 
Evrimcilerin hayal kırıklığı: En eski panda da otobur
 
A. microta’nın kalıntıları, bu canlının milyonlarca yıllık değişmezliğini ortaya koymasıyla evrim teorisine net bir darbe ortaya koymuş oldu. Bulguların evrimci varsayımlar aleyhinde bir diğer önemli etkisi ise pandanın beslenme alışkanlıklarıyla ilgili.
 
Evrimci senaryoya göre, bambu kamışlarını yiyerek beslenen otobur pandaların, etobur atalardan evrimleştiği varsayılmaktadır. Bunun nedeni, pandaların geniş çeneleri, dişleri ve güçlü pençeleridir. Evrimciler pandaların sözde atalarının bu özelliklerini diğer hayvanlara karşı kullandıklarını iddia ederler. Oysa pandaların tek düşmanı insanlardır, hayvanlar arasında düşmanları yoktur ve güçlü dişlerinin ve çenelerinin nedeni ise bambu saplarını kolayca koparıp çiğneyebilmeleridir. Güçlü pençeleri ise bambuların gövdelerine tırmanmaları içindir. Çoğunlukla bambu ile, zaman zaman ise meyve ve bitkilerle beslenen pandaların etçil atalardan türediklerine dair bir delil yoktur. Bu iddia, sadece evrim teorisine göre tüm canlıların ortak atadan türemiş olması, dolayısıyla canlılardaki farklılıkların daha sonra evrimleşmiş olması gerektiği şeklindeki önyargılı ve yanlış düşünceye dayanmaktadır.
 
En son A. microta bulguları, bu evrimci iddiayı her zaman olduğundan daha dayanıksız bir duruma düşürdü. Çünkü A. microta’nın kafatası ve diş özellikleri, en eski pandaların da günümüz pandaları gibi otobur olduğunu ortaya koymaktadır.
 
Ciochon bu konuda şunları söylemektedir:
 
“Pandalar çok özgün, tamamen vejeteryan beslenmesi olan tek ayı türüdür. ... Bizim yeni bulgumuz gösteriyor ki pandalardaki bu özgün bambu yeme özelliği zaman olarak çok gerilere uzanıyor. Buna göre pandalar, birçok milyon yıldır özgünlüklerini koruyup panda olarak kaldılar[iv]
 
Görüldüğü gibi, bambu yeme alışkanlığının sözde evrimitamamen bir aldatmacaya dayanmakta, pandaların beslenme şeklinin değişmezliğibir gerçek olarak tespit edilmektedir.
 
Radikal haberindeki evrim yanılgısı
 
Sözkonusu bulgular, Radikal gazetesinin 20 Haziran 2007 tarihli sayısında “Pandanın atasının izleri” başlıklı bir haberle bildirildi. Radikal haberi, evrim teorisi aleyhinde sonuçlar ortaya koyduğu halde teoriyi destekliyormuşçasına çarpıtılan bulgulara bir yenisini ekliyordu. Haberde şu yanıltıcı ifadelere yer veriliyordu:
 
Bulgular tek vejetaryen ayı türü olan pandanın, milyonlarca yıldır diğer ayılardan farklı bir evrim çizgisi izlediğini ortaya koyuyor.
 
Radikal haberindeki bu evrimci iddianın tamamen çarpıtılmış bir ifade olduğu açıktır. Bu yazıda da ortaya konduğu gibi, pandaların özgün özelliği olan bambuya dayalı beslenme alışkanlığı “evrim” değil, “evrimsizlik” çizgisi ortaya koymaktadır. Sadece beslenme alışkanlığı değil, fosilin genel anatomisi de değişmezlik göstermektedir. Buna göre objektif tutum, pandaların ilk ortaya çıktıkları andan itibaren panda olarak kaldıklarını, yani yaratıldıklarını kabullenmek olmalıdır. Radikal’in bunu görmezden gelip değişmezlik ortaya koyan özgün özelliklerin “evrim çizgisi” ortaya koyduğunu iddia etmesi, bir propaganda yöntemidir, gerçeklere tamamen zıt şekilde Darwinist masallar anlatmaktan ibarettir. 

 

 

 
[i] Changzhu Jin, Russell L. Ciochon , Wei Dong , Robert M. Hunt, Jr, Jinyi Liu, Marc Jaeger, and Qizhi Zhu, The first skull of the earliest giant panda, PNAS, 26 Haziran 2007, vol. 104, no. 26 pp.10932-10937
[ii] Panda Granny, 12 Haziran 2007, http://www.abc.net.au/tv/btn/stories/s1947589.htm  
[iii] UI anthropologist, colleagues discover remains of earliest giant panda, 18 Temmuz 2007, http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-06/uoi-uac061507.php
[iv] UI anthropologist, colleagues discover remains of earliest giant panda, 18 Temmuz 2007, http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-06/uoi-uac061507.php 


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.