İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


75 / 2005-03-01
İngilizce
 Geçtiğimiz günlerde Discovery Channel ekranlarında yeni bir maymun adam propagandası ortaya kondu. "Biz Dünyada Yokken" ismini taşıyan belgeselde yine kostüm giydirilmiş aktörler, insanın sözde hominid olan atalarını canlandırdılar. Av etinin kanlı ellerle ve ilkel taş bıçaklarla parçalandığı sahnelerle, mağaraya taşınan etin garip gırtlak sesleri eşliğinde ateşte pişirilip yendiği sahneler birbirini izledi. Günümüzden 300.000 ila 40.000 yıl önceki dönemin anlatıldığı programda insanın ataları şuurdan yoksun, ilkel canlılar olarak yansıtıldı. Keskin taş aletler ve reçineli meşalelerin tesadüfen keşfedilmesinin canlandırıldığı programda, önce Homo erectus sonra Neandertaller konu edildi. Homo erectus"tan konuşma yeteneği olup olmadığı bilinmeyen ancak ilkel seslerle haberleşebilen hırslı bir avcı olarak söz edilirken, Homo sapiens neanderthalensis"in Buz Çağı Avrupası"ndaki zorluklara adapte olmuş ancak soyunu devam ettirme mücadelesinde Homo sapiens sapiens"e yenik düşmüş bir tür olduğu ileri sürüldü. Discovery Channel, bu canlıların gerçek insan anatomisine sahip oldukları gerçeğini tamamen gözardı ederek kendi hayalgücünde giydirdiği kemiklerden subjektif yorumlarla maymun adamlar elde ediyordu.  

Bu belgeseli, hayali maymun adamların yaşamlarını konu alan diğer belgesellerden ayıran özellik, anlatılan türlerin anatomik yapısı ve bu türü tanımada anahtar teşkil eden arkeolojik bulgular hakkında bilgiler verme endişesi duyulmamasıydı. Sadece hayali maymun adamların yaşamı, dolayısıyla zihinlerde insanın gelişmiş bir maymun olduğu masalı yerleştirmeye çabalanıyordu. Maymun adamlardan "Dough", "Sear", "Hog" gibi isimlerle söz edilerek bunların dev geyik ve bizonları avladıkları av partileri heyecanlı çekimlerle canlandırılıyor, karlı ormanlarda gerçekleştirdikleri göçler uzun uzun gösteriliyordu. Alışılmışın aksine anlatılan konularda evrimci bilim adamlarının yorumlarına ara ara başvurulmuyor, ortaya "kesintisiz ve zahmetsiz" bir evrim propagandası filmi çıkıyordu.  

Tüm bunlar, ortaya konan propagandanın insanın evrimi iddialarını bilimsel bulgular ışığında değerlendirmek amacını taşımadığı açıkça gösteriyordu. Amaç maymun adam görüntülerini zihinlere olabildiğince çok işlemekti. Discovery Channel insan evrimi senaryolarının dayandırıldığı türlerin anatomisini bile inceleme gereği duymadan bunları maymun adam kabul ediyor, izleyicilerden kendi Darwinist önyargılarına körükörüne inanmalarını istiyordu.  

Oysa Discovery Channel ekranlarında ortaya konan tüm bu senaryolar bilimsel bulgular karşısında geçersizdir ve gözboyamaya yönelik amatör bir gösteri olmanın ötesine geçememektedir. Çünkü TV kanalının Darwinist önyargılarına göre ilkel ve vahşi canlılar gibi gösterdiği Homo erectus ve Homo sapiens neanderthalensis gerçek insanlardır. 

Bilimsel kanıtlar Homo erectus iskeletiyle günümüz insanı iskeleti arasında hiçbir fark bulunmadığını, Homo erectus"ta bulunan anatomik özelliklerin günümüz insan ırkları arasında görülen farklılıklardan öte gitmediğini göstermektedir. Diğer yandan Neandertallerin ilkel canlılar gibi gösterilmesi de bilimsel kanıtlara aykırıdır. Artık ünlü evrimciler bile Homo erectus"un Homo sapiens"le arasında derin farklar olmadığı, Homo sapiens"in hayali bir kategori olduğu ve bunun Homo sapiens varyasyonu olarak düşünülmesi gerektiği yönünde itiraflarda bulunmaktadırlar. Diğer yandan Neandertaller"in ilkel canlılar gibi gösterilmesi de bilimsel kanıtlara aykırıdır. Anatomik ve kültürel açıdan çağdaşı Homo sapiens"ten pek bir farkı olmayan Neandertal soyut düşünceye sahip gerçek bir insan ırkıdır.  

Discovery Channel bilimsel kanıtlarla sabit bu gerçekleri kabullenmeli demode evrimci iddialara dayalı propaganda filmlerini rafa kaldırmalıdır.  İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.