İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


36, 26 / 2007-06-21
İngilizce
24 Mart 2007 tarihli BBC internet sitesinde yayınlanan "Mammal Rise "Not Linked" to Dinos" (Memelilerin Ortaya Çıkışı Dinozorlarla Bağlantılı Değil) başlıklı haberde, hayali memeli evriminin hangi açılardan dinozorların neslinin tükenişi ile ilgisi olup olmadığı tartışılıyordu. BBC"nin bilindik yöntemleri ile bir kez daha karşı karşıya kaldığımız bu haber, yine her zaman olduğu gibi bilimsel delillerden uzak bir propaganda yazısıydı. 

Çeşitli Darwinist yayınlarda ve özellikle BBC yayınlarında çokça karşılaşılan metod, son derece ilgisiz konuların manşet haline getirilip, buradan nasıl bir evrim yaşanmış olabileceğine dair taraflı yorumlar yapılmasıdır. Söz konusu yazıda bir kez daha bu tanıdık kandırma yöntemi kullanılmış, dinozorların soyunun tükenmesinden sonra "memelilerin hangi aşamada evrimleştiğine" dair fikir yürütülmüştür. Bu yazıda, memelilerin nasıl evrimleştiğine, hangi aşamalarla değişim geçirdiklerine, bu değişimlerin delillerine, fosil kayıtlarındaki evrim göstergelerine, bilimsel biyolojik, paleontolojik delillerin varlığına hiçbir şekilde değinilmemiştir. Darwinistlerin bu konulara yer vermeleri imkansızdır, çünkü söz konusu iddia ile ilgili olarak getirebilecekleri hiçbir delil yoktur. Bunun bilincinde olan Darwinistler, iddialarını kanıtlayacak deliller vermek yerine, hikaye üretme yöntemine başvururlar. Konu hakkında oluşturdukları senaryo, okuyucunun kafasını karıştırmaya yöneliktir. Söz konusu yazıyı okuyan kişiler, eğer evrimin geçersizliğine dair delillerden habersizlerse, memelilerin tarihinde bir evrim yaşandığına, fakat bunun dinozorların soyunun tükenişi ile bir bağlantısının olmadığına dair izlenim edinmiş olacaklardır. Darwinistler, asıl açıklamaları gereken konunun yani evrimleşmenin olup olmadığının değil, "bu sözde evrimleşmenin nasıl olduğunun", konu hakkında fazla bilgisi olmayan kişiler üzerinde etkisi olacağını düşünürler. Hiçbir bilimsel içerik taşımayan, böylesine hayali bir hikayenin bilim satırlarında yer almasının tek sebebi budur. 

Fakat Darwinistlerin bu propaganda yöntemleri artık deşifre olmuştur, dolayısıyla insanlar üzerinde bir etkisi yoktur. Darwinistlerin bu yöntemleri, içinde bulundukları çaresizliği yinelemekten başka bir anlam taşımamaktadır. Yenilginin ani şoku, Darwinistleri, insanların evrimin sahtekarlıkları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları zamanlarda etkili olmuş, bilinen yöntemleri kullanmaya yöneltmektedir. Ancak çabaları boşunadır. Yüzbinlerce yaşayan fosilin evrimin yaşanmadığını ispat ettiği günümüzde, Darwinist senaryolar artık tüm etkisini kaybetmiştir. Darwinistler için yapılması gereken, çok geç olmadan bilimsel delillerin gösterdiği gerçekleri akılcı değerlendirmeleri ve yeryüzünde evrim yaşanmadığını, tüm canlıları Allah’ın bir anda eksiksiz olarak yarattığını kabul etmeleridir.
 
Not: Bu yazı aynı zamanda 21 Haziran 2007 tarihli Science Daily internet sitesinde yayınlanan Placental Mammals Originated On Earth 65 Million Years ago, Researchers Assert" başlıklı yazıya da cevabımızdır.


İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.