İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


70 / 2004-08-14
İngilizce

Hürriyet Bilim dergisinin 14 Ağustos 2004 tarihli sayısında "Tek-çift evlilik konusunda iki yeni görüş" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, Chicago Doğa Tarihi Müzesi antropoloğu Robert Martin ile yapılan bir ropörtaj yer alıyordu. Martin’in yazıda ortaya koyduğu iki evrimci iddia ve bunların cevapları aşağıda kısaca verilmektedir:

1. Martin, Neandertallerin ayrı bir tür olduklarını iddia etmektedir

Neandertaller 200.000 ila 30.000 yıl önceki dönemde Avrupa, Asya ve Ortadoğu’da yaşamış olan ve günümüzde soyu tükenmiş bulunan bir insan ırkının temsilcileridir. Evrimciler 1900’lü yılların başında, insanın maymunsu canlılardan türediği senaryosunu kanıtlamak için Neandertal’in bir takım anatomik özelliklerini çarpıtmış, Neandertal’i "ilkel" hominidler olarak göstermeye çalışmışlardır. Şimdi Martin de bu bakış açısını benimsediğini göstermekte ve Neandertallerin günümüz insanlarından ayrı bir tür olduğunu iddia etmektedir. Ancak Martin’in bu iddiası aslında evrimciler arasında önemli bir çoğunluğun görüşünü dahi yansıtıyor değildir. Çünkü arkeolojik kazılarda elde edilen yeni bulgular, Neandertallerin insandan ayrı bir tür canlı olduğu yönündeki yorumların yanlış olduğunu; gerçekte Neandertallerin anatomik ve kültürel açıdan günümüz insanından hiçbir eksikliklerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. http://www.netcevap.org/propaganda17_neandertal.html 

2. Martin, Toumai kafatasının bir kayıp halkaya ait olduğunu öne sürerek yanılmaktadır

Antropolog Martin, verdiği söyleşide kayıp bağ hakkında sorulan bir soruya, yakın bir dönemde Çad’da 7 milyon yıllık bir kafatası fosili (Toumai kafatası) ele geçirildiğini ve bunun bir kayıp bağı temsil ediyor olabileceğini söyleyerek cevap vermektedir. Burada Martin adına çarpıcı bir çelişki söz konusudur. Çünkü Martin’in sözünü ettiği fosil, kayıp halka masalını desteklememiş, tam aksine onun çürüklüğünü tüm çarpıcılığıyla gözler önüne sermiştir. Öyle ki bu tablo karşısında evrimci otoriteler dahi açıklamalarda bulunmuş, Toumai kafatasının kayıp halka iddiasına son verdiğini itiraf etmişlerdir. Örneğin paleontolog Henry Gee, The Guardian gazetesinde bu fosil bulgusuyla ilgili olarak yayınlanan bir makalesinde şunları yazmıştır:

"Sonuç ne olursa olsun, bu kafatası, bir kez daha ve kesin olarak göstermiştir ki, eskiden beri kabul edilen (insanla maymun arasındaki) "kayıp halka" düşüncesi saçmadır... Şu an çok açık olarak görülmelidir ki, zaten her zaman için son derece sallantılı olan kayıp halka düşüncesi, artık tamamen geçerliliğini yitirmiştir."

Açıktır ki, kayıp halka iddiasını çürüten bir fosil, bu iddiaya dayanak olarak gösterilemez. Gösterilirse, bu yöndeki bir iddia kesinlikle yanlış olur. Hürriyet Bilim dergisi, sadece Darwinizm lehinde oldukları için yanlış söylemlere prim vermemelidir. Dergi yetkililerini Darwinizm’e körükörüne destek vermekten vazgeçmeye davet ediyoruz.

Paleoantropolojik bulgular, insanın evrimi senaryosunu hiçbir şekilde desteklememekte, tam tersine yıkmaktadır. Son yıllarda yapılan fosil bulguları, evrimcilerin hayali soyağacının sadece ön yargı ve hayalgücüne dayanılarak oluşturulmuş bilim dışı bir düzmeceden ibaret olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz.
http://www.darwinizminsonu.com/insanin_kokeni_01.htmlİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.