İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


45, 48, 32, 31 / 2004-11-01
İngilizce

Paleontolog Salvador Moyà-Solà liderliğindeki İspanyol araştırmacı ekibi, toplamda 83 kemikten meydana gelen fosil iskeleti Science dergisinin son sayısında tanıttılar. (1) İspanya sınırları içindeki Els Hostalets de Pierola köyü civarında ele geçirilen fosil, bulgunun yapıldığı bölgeye atfen, Pierolapithecus catalaunicus olarak isimlendirildi. Yaşı yaklaşık olarak 13 milyon yıl olarak belirlenen fosil, Ntvmsnbc.com"da "İnsanla maymunun son ortak atası" başlığıyla duyuruldu. Bu yazıda, Ntvmsnbc.com haberindeki evrimci yanılgılar gözler önüne serilecek, fosilin neden evrime kanıt oluşturmadığı ortaya konacaktır.

Ntvmsnbc.com haberinde fosil şöyle tarif edilmektedir:

Bilim adamları bu türün orangutanlar gibi ağaçtan ağaca atlamadığını veya şempanzeler gibi dizlerini kırarak kambur yürümediğini öne sürüyor. Anatomik yapısı canlının esnek, atik ve güçlü bir üst kısma sahip olduğunu ve iyi bir tırmanıcı olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, dik durabilen canlının kürek kemiklerinin sırtta yer aldığının altını çiziyorlar.

Ntvmsnbc.com buna dair Darwinist masallar anlatmakta ve "makaleyi kaleme alan bilim adamları, türü insanla maymun arasındaki "eksik halka" olarak niteliyor" diyerek bulguyu "kayıp halka" olarak nitelemektedir.

Halbuki kayıp halka iddiası, evrimci bilim adamlarının bile artık kabul etmek zorunda kaldığı gibi, bir efsanedir. Bulunan fosillerin türler arasında geçiş göstermediği gerçeğiyle devamlı olarak karşılaşan evrimci bilim adamları, artık bu terimi terk etmişlerdir. ABD"nin en önde gelen paleontologları arasında yer alan Harvard Üniversitesi"nden Niles Eldredge ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi"nden Ian Tattersall, evrimcilerin kayıp halka keşfi umutsuzluğunu şöyle ifade etmişlerdir:

"Canlıların evrimsel tarihlerinin bir keşif meselesi olduğu düşüncesi, bir efsanedir. Eğer öyle olsaydı, ne kadar çok hominid fosili bulursak, insanın evrimi hikayesinin de o kadar açık hale gelmesi gerekirdi. Oysa eğer bir şey olduysa, bunun tam tersi olmuştur." (2)

Ünlü bilim dergisi Nature"ın editörü ve paleontolog Henry Gee bu gerçeği şöyle ifade eder:

"Şu an çok açık olarak görülmelidir ki, zaten her zaman için son derece sallantılı olan kayıp halka düşüncesi, artık tamamen geçerliliğini yitirmiştir". (3)

Burada asıl şaşırtıcı olan şey, Ntvmsnbc.com"un, "kayıp halka" terimine açıkça karşı olduğunu belirten bir bilim adamını, kayıp halka iddiası ortaya atmış gibi göstermesidir! Ntvmsnbc.com haberinde şöyle yazmaktadır:

"Araştırmayı gerçekleştiren ekipten Meike Kohler Pierolapithecus catalaunicus bulgularını maymundan insana geçişte "kayıp halka" olarak niteliyor."

Halbuki bu bilgi tamamen yanlıştır. Kohler, bulguyu kayıp halka olarak nitelememiş, hatta tam aksine bu terimi kullanmaya açıkça karşı olduğunu ifade etmiştir. Kendisi, bu bulguyu kayıp halka olarak nitelendirip nitelendiremeyeceğini soran bir gazeteciye, "Ben bu kelimeyi kullanmayı çok fazla sevmiyorum" cevabını vermiştir. (4)

Ntvmsnbc.com"un, bu bulguyla ilgili bilimsel iddiaları sağlıklı bir şekilde aktarmak yerine amatörce Darwinizm propagandası amaçladığı açıktır. Bunun açık bir başka göstergesi, David Strait"in uzman yorumunu aktardığı satırlarda ortaya çıkmaktadır:

"University at Albany öğretim üyesi David Strait ise fosil bulguları için maymundan insana geçiş tanımını kullanmak için henüz erken olduğunu, çok daha metodik bir araştırmanın uygulanması gerektiğini belirtti. "Ata sözcüğü direkt soy birliğine işaret ediyor" diyen Strait, fosilin böyle bir bağlantının kanıtlanması için yeterli olmadığına işaret etti".

Ancak ne ilginçtir ki, Ntvmsnbc.com"un bu yorumu aktardığı haberin başlığı aynen "İnsanla maymunun son ortak atası" şeklindedir! Ntvmsnbc.com"un burada kendisiyle çeliştiği açıktır. Ve kendisini bu çelişkiye düşüren şey, bilimsel gelişmeleri sağlıklı bir zeminde aktarmayı değil, -amatörce de olsa- körükörüne Darwinizm propagandası amaçlamasıdır.

Ntvmsnbc.com, yetkililerine sansasyonellik peşinde, bilimsel dayanaktan yoksun "tabloid gazetecilik"ten ve körükörüne Darwinizm propagandasından vazgeçmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.

Pierolapithecus catalaunicus bulgusu gerçekte nedir?

Bulguyu gerçekleştiren ekibin başındaki Moya-Sola bulgunun önemini şöyle belirtmektedir:

"Bu yeni fosilin önemi şu ki, iri maymunları tanımlayan ana bölgeler iyi korunmuş durumda."

Yapılan çalışmalar, canlının anatomisinin ağaca tırmanmaya uyumlu olduğunu göstermektedir:

"Yeni maymunun göğüs kafesi, omurgasının alt bölümü ve bileği, ağaca tırmanma açısından özelleşmiş yeteneklerinin işaretlerini gösteriyor, bu da kendisini modern iri maymunlarla bağlantılı kılıyor." (5)

Günümüz iri maymunlarına benzeyen, ağaçlara tırmanmaya uyumlu özelliklere sahip bu canlı ne olabilir? Soyu tükenmiş bir maymun elbette. Evrimciler bu fosilin günümüz iri maymunlarıyla benzerliklerini ve farklılıklarını malzeme yaparak bunu evrimsel bir senaryoda ele almaya çalışmaktadırlar. Ancak Ntvmsnbc.com"da okurlara duyurulmayan çok önemli bir gerçek vardır: İri maymunların sözde evrimsel kökeni tamamen karanlıktadır.

Araştırmacılar, Science dergisindeki yazılarında şöyle yazmaktadırlar:

"Kenyapithecus, Morotopithecus, Equatorius ve Nacholapithecus gibi Erken ve Orta Miyosen kategorileriyle ilgili olarak yakın zamanda yapılan önemli keşif ve yorumlara rağmen, günümüzde yaşamakta olan iri maymunlarla insanın ortak atasının doğası şüphelidir ve Miyosen hominoidleriyle günümüzde yaşamakta olan formları arasındaki ilişkiler hala sürmekte olan tartışmaların konusudur." (6)

Evrimcilerin bu belirsizlik içinde ele geçirilen fosil üzerindeki yorumları, bunun sözde evrimdeki yeri hakkında kendilerinin dahi bir uzlaşı içinde olmadığını göstermektedir.

Örneğin Toronto Üniversitesi"nden paleoantropolog David Begun, fosilin yüz özelliklerine bakarak "ben bunu [soyağacında] insanlara daha yakın bir yere koyardım, bu da onu bazı açılardan daha ilgi çekici kılardı" derken, (7) Harvard Üniversitesi"nden David Pilbeam, yeni iskeletin sözde evrimde daha "ilkel" olduğu yönünde görüş bildirmektedir:

"Yüzün yaşayan bir maymununkine benzediğini düşünmedim. Günümüzde yaşamakta olan iri maymunların bundan evrimleştiği fikri konusunda ise belirsizim." (8)

Northeastern Ohio Universities College of Medicine"da paleoantropolog olarak görev yapan Steven Ward"un şu sözleri, bu fosilin iri maymunların evrimi senaryosuna katkısızlığını iyi özetlemektedir:

"İri maymunların filojenisi hala soruya açıktır ve bu harika örnekle muhtemelen çözülmeyecektir". (9)

Sonuç:

Ntvmsnbc.com"un bu fosil üzerinde yaptığı "kayıp halka" propagandası asılsızdır. Hem iri maymunlar hem de insan, fosil kayıtlarında evrimsel ataları olmaksızın, aniden ortaya çıkarlar. Elbette bunun açıklaması yaratılıştır. Allah insanı ve maymunları ayrı ayrı yaratmıştır.

Not: 

Bu yazı aynı zamanda aşağıdaki evrim haberlerine de cevabımızdır:

"Kayıp Halka"nın Kemikleri, Hürriyet, 20 Kasım 2004

"İşte Evrimin Kayıp Halkası", Milliyet, 20 Kasım 2004

"İnsan-Maymun arasındaki kayıp halka mı?", Cumhuriyet Bilim Teknik, 27 Kasım 2004

 

1- Moyà-Solà et al, Pierolapithecus catalaunicus, a New Middle Miocene Great Ape from Spain, Science, Vol 306, Issue 5700, 1339-1344 , 19 Kasım 2004
2- Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, ss.126-127
3- Henry Gee, "Face of Yesterday: Henry Gee on the dramatic discovery of a seven-million-year-old hominid", The Guardian, 11 Temmuz 2002
4- Dıedtra Henderson, "Ancient Animal Could Be Human-Ape Ancestor" 19 Kasım 2004
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=624&ncid=624&e=7&u=/ap/20041120/ap_on_sc/human_ancestor  
5- Paul Rincon, "Original" great ape discovered, BBC News, 18 Kasım 2004, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4014351.stm  
6-Moyà-Solà et al, ibid
7- Elizabeth Culotta, "Spanish Fossil Sheds New Light on the Oldest Great Apes", 19 Kasım 2004, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/sci;306/5700/1273a
8- Elizabeth Culotta, ibid
9- Elizabeth Culotta, ibidİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.