İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


37 / 2006-07-01
İngilizce

Bilim Teknik dergisinin Temmuz 2006 sayısında "Elektrik Balıklarıyla Evrimden Bir Kare" başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, ABD"nin Cornell Üniversitesi araştırmacılarınca bir Afrika ülkesi olan Gabon"da gerçekleştirilen çalışması haber veriliyordu. Bu ülkedeki İvindo Nehri kıyısında çalışan araştırmacılar, nehirde yaşayan elektrikli balıklar üzerinde ölçümler yapmışlardı. Sözkonusu balıklar filbalıkları olarak isimlendiriliyordu ve her bir filbalığı türü, korku, öfke ve çiftleşme isteği gibi durumları diğer bireylere iletebildiği, kendine özgü bir elektrik sinyalleri dizisinden yararlanıyordu. Kuyruklarında bulunan ve işlev olarak pil görevi gören bir organı kullanan balıkların DNA"sını inceleyen araştırmacılar, balıkların farklı sinyaller ürettikleri halde aynı DNA dizisine sahip olduklarını bulmuşlardı.

Bilim ve Teknik yazısında, DNA dizileri aynı olmasına karşın sinyal ve davranışlarında farklılık gösteren balıkların, "evrimden bir kare" oluşturdukları öne sürülüyordu.

Ancak bu iddia zorlama bir spekülasyondan öte gitmemektedir. Evrimciler de kabul etmektedir ki, biyolojik değişimin evrim olarak öne sürülebilmesi için öncelikle kalıtımla ilgili olması gerekir. Biyolojik bir yenilik oluşturan özelliğin DNA"ya eklenen yeni bilgiye dayalı olarak ortaya çıkması ve popülasyon içinde sonraki nesiller boyunca yaygınlaşıp yerleşmesi gerekir. Oysa araştırmacılar sözkonusu çalışmada, elektrikli balıkların "aynı" DNA dizisine sahip olduğunu bulmuşlardır. DNA"da bir değişim olmaksızın sadece davranış farklılıklarını göz önüne alarak evrim spekülasyonları yapmak bilimsel olarak geçersiz bir tutumdur. Açıktır ki, balıklar ne tür sinyallerle haberleşirlerse haberleşsinler, bu konudaki davranışları DNA"larındaki bilgiyi değiştirmeyecek, dolayısıyla kalıtımlarında bir genetik değişime yol açmayacaktır. Kısacası ortada "evrim" spekülasyonu yapmayı gerektirecek hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

Evrimci araştırmacılar bu balıklarla ilgili teorilerine gerçekten kanıt sağlamayı amaçlıyorlarsa, balıklarda bu sinyalleri üreten organın ilk olarak nasıl ortaya çıktığını, ne tip mutasyonlar sonucu böyle bir organın gelişmiş olabileceğini detaylandırıp açıklamaları gerekir. Oysa sözkonusu çalışma bu doğrultuda hiçbir bulgu ortaya koymamakta, hatta bu konuyla hiçbir bağlantı taşımamaktadır.. Yapılan şey, balıklarla ilgili herşeyi evrimsel bir sürecin sonucu sayan, sonra da davranış farklılıklarını bu doğrultuda yorumlamaktan ibarettir. Bunun ise bilim değil, körü körüne inanç anlamına geldiği açıktır.

Bilim ve Teknik dergisine Darwinizm"e olan dogmatik bağlılığı bir yana bırakıp bilimsel bulguları objektif olarak yorumlayan bir yayın anlayışı geliştirmesini tavsiye ediyoruz. Böyle olduğu takdirde okurlar ideolojik olarak benimsenen masalları değil, bilimin gerçeklerini öğrenme fırsatı bulabileceklerdirİnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.