İngilizce


Günlük Gazetelerdeki Evrim Propagandasına

Bilim Dergilerindeki Evrim Propagandasına

İnternet Sitelerindeki Evrim PropagandasınaHürriyet Gazetesi'ne

Radikal Gazetesi'ne

Vatan Gazetesi'ne

Bilim ve Ütopya'ya

Bilim ve Teknik'e

Cumhuriyet Bilim Teknik'e

Discovery Channel'a

National Geographic Channel'aEvrim Teorisini Çökerten Kitaplar

Evrim Açmazını Gösteren Belgeseller

Evrimin Geçersizliğini Anlatan Siteler

Yaratılış Gerçeği Hakkında Kitaplar

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Belgeseller

Yaratılış Gerçeğini Anlatan Sunumlar


CNN T�rk Yan�lg�lar�
BBC Yan�lg�lar�
"Tesadüf dışında hiçbir şey bilimsel değildir" mantığı bir mantık aczidir. Mantık açmazıdır. Uzayda yeni yeni değişik medeniyetlerle karşılaşılsa hepsinde Darwinizm ve tesadüf mantığı mı kullanılacak? "Tesadüf her yerde medeniyetler kurmuştur" mu denilecek? Bu perişan mantığın bilimsellik olarak sunulması bu yüzyılın utancı ve yüz karasıdır.


34 / 2006-07-22
İngilizce

New Scientist dergisinin 22 Temmuz 2006 tarihli sayısında “Evolution in action by Darwin’s finches (Evrim Darwin’in ispinozlarıyla işbaşında)” başlıklı bir yazı yayınlandı. Yazıda, Galapagos ispinozları üzerindeki çalışmalarıyla tanınan araştırmacılar Peter ve Rosemary Grant’in 2003 ve 2004 yıllarında adaları etkileyen kuraklık sürecindeki bazı gözlemlerine yer veriliyordu. Adadaki kuraklığa bağlı olarak ispinozların yiyeceğini oluşturan tohumlarda görülen azalma, Geospiza fortis ve Geospiza magnirostris türü ispinozların gaga ebatlarında değişimle sonuçlanmıştı.

Daha iri ve ağır gagaya sahip olan G. magnitrostris, kuraklıktan arta kalan iri ve sert tohumların kabuklarını kırmada G. fortis’e göre daha başarılı olduğu için avantajlı konuma geçmiş, G. fortis ise bu süreçte daha küçük tohumları tüketmeye zorlanmıştı. Bu tohumlar ise daha çevik ve küçük bir gaga ile kırılmaya uygun olduğu için, küçük gagalı G. fortis bireyleri diğerlerine göre avantajlı konum elde etmiş, popülasyon içindeki oranları artış göstermişti. Buna göre G. fortis, iri ve sert kabuklu tohumlar üzerinde G. magnitrostris’le rekabete girmek yerine başka özellikteki tohumlara yönelmiş, popülasyon giderek daha küçük gagalı bireylerden meydana gelmeye başlamıştı.

New Scientist dergisinde durumla ilgili olarak gözboyayıcı bir yorum yapılıyor ve “Böylece ilk kez rekabetten kaçınmanın yol açtığı evrimsel değişim başından sonuna gözlemlenmiş oldu” ifadesine yer veriliyordu.

Ancak sözkonusu gözlemin evrimsel bir değişim olduğu iddiası kesin ve bilimsel olarak geçersiz bir iddiadır. İspinoz gagasında gözlemlenen küçülme, ispinozların DNA’sında gerçekleşen herhangi bir genetik bilgi kazancına dayanmamaktadır. Bir diğer deyişle biyolojik bir yenilik sözkonusu değildir. Buradaki durum, ispinoz popülasyonlarında önceden varolan özelliklerin dış etkenlere bağlı olarak dalgalanma göstermesiyle ilgilidir. Ispinoz popülasyonlarına herhangi bir yeni bilgi eklenmemiş, canlılar farklı özellikteki farklı canlılara dönüşmemişlerdir. Canlılarda yeni genetik bilgi kazancı, yani evrimleşme sözkonusu değildir.

G. fortis bireyleri iri gagalı G. magnitrostris’le kalın kabuklu tohumlar üzerinde rekabet etmek yerine küçük tohumlarla beslenmeye yönelmektedir. Bu süreçte küçük gaga bir avantaj olarak ortaya çıktığı için gagası yeterince küçük olmayan G. fortis bireyleri besin bulmakta daha fazla güçlük çekmekte, sayıları da buna bağlı olarak azalmaktadır. Bunun sonucunda ise G. fortis popülasyonu içinde küçük gagalı bireylerin oranı artış göstermiş olmaktadır.

Dikkat edilirse bu süreç sadece mevcut olan özelliklerin (bu durumda gaga ebatları) ayıklanmasıyla ilgilidir. Kuraklık, gaga ebatlarını belirleyen bir faktör kabul edilse de ispinozların veya gaga gibi bir organın ilk olarak nasıl ortaya çıktığını açıklayamaz.

Ve yine bu faktör, canlının yepyeni bir genetik özellik kazanmasına da sebep olmamıştır.

Bu ise Darwin’in teorisinin varsaydığı tipte bir biyolojik değişim değildir. Çünkü burada canlıların kademeli olarak yeni özellikler kazanıp başka türlere dönüşmesi gibi bir durum sözkonusu değildir. Böyle bir sonuç, ne bu örnekte, ne de evrim biyologlarınca yapılmış sayısız deney ve gözlemde elde edilmemiştir. Tüm bilimsel deney ve gözlemler, biyolojik değişimin tür içi varyasyonlarla sınırlı kaldığını, türleri birbirinden ayıran genetik engeller olduğunu ortaya koymuştur.

Bu sebeplerden ötürü New Scientist’in “evrimsel değişim” yorumu, bir yanılgıdan ibarettir. Dergi yönetiminin varyasyonların popülasyon içindeki oranlarında görülen dalgalanmaların Darwinizm için bir kanıt oluşturmadığını görmelerini diliyor, asılsız Darwinizm propagandasına son vermelerini tavsiye ediyoruz.  İnsanın Evrimi Yalanı

Darwinist Propaganda, Darwinist Demagoji

Ara Geçiş Aldatmacası

Canlılığın Kökeni

Evrimin Moleküler Açmazı

Ateizm, Materyalizm, Evrim Felsefesi Yalanları

Hayvanların Evrimi Aldatmacası

Bitkilerin Evrimi Aldatmacası

Yaşama Dair Darwinist Masallar

Darwinizm Yanılgıları Üzerine Yazılar

Darwinist Propagandanın Çürük Temelleri

Deccal Nasıl Öldü?
YENİ KİTAP


YARATILIŞ ATLASI DARWINİZM'İ AVRUPA'DA
YERLE BİR ETTİ!

Yaklaşık 1.5 asırdır Darwinist ve materyalist telkinlerin baskısı altındaki Avrupa halkı, Yaratılış Atlası'ndan sonra ilk defa gerçekleri açıkça görme imkanı buldu. Evrim teorisinin bilimsel bir değeri olmadığını, ideolojik kaygılarla gündemde tutulduğunu gözler önüne seren bu eser, Avrupa halkında ciddi bir inanç değişikliğine sebep oldu. Farklı ülkelerde yapılan anketler, Darwinizm'e inananların sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koyarken, Avrupa'da artık yaratılış inancının hakim olduğunu gösterdi. >>


AKILLI TASARIM yani YARATILIŞ

Bu sitede zaman zaman karşınıza Allah'ın yaratmasındaki mükemmelliği vurgulamak için kullandığımız "tasarım" kelimesi çıkacak. Bu kelimenin hangi maksatla kullanıldığının doğru anlaşılması çok önemli. Allah'ın tüm evrende kusursuz bir tasarım yaratmış olması, Rabbimiz’in önce plan yaptığı daha sonra yarattığı anlamına gelmez. Bilinmelidir ki, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın yaratmak için herhangi bir 'tasarım' yapmaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın tasarlaması ve yaratması aynı anda olur. Allah bu tür eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın, bir şeyin ya da bir işin olmasını dilediğinde, onun olması için yalnızca "Ol!" demesi yeterlidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri yalnızca: "Ol" demesidir; o da hemen oluverir. (Yasin Suresi, 82)
Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117)

Ana Sayfa | Kitaplar | Filmler | Makaleler | Ses Kasetleri | Bize Ulaşın | Üye Ol

2007 NETcevap.org
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.